Voltooid Leven

Live
21 mrt. 2023
21
20:00
20:00
Geaccrediteerd
Aanmelden

Voltooid Leven

De voltooid leven-discussie in Nederland is nog altijd actueel binnen de politiek en de maatschappij. 

Op verzoek van het kabinet presenteerde Els van Wijngaarden in 2020 haar onderzoek naar 'Voltooid Leven' in de groep van 55-plussers die het liefst hun leven willen beëindigen. Dit was het resultaat van promotieonderzoek dat zij met andere onderzoekers verricht had naar ouderen die hun leven als voltooid beschouwen. De voortzetting van haar promotieonderzoek richt zich op de thematiek van lijden aan het leven en het (zelfgekozen) levenseinde in de ouderdom, waarbij ze zich met name richt op onderliggende sociaal-culturele en existentiële factoren. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar de dagelijkse leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. 

Tijdens het webinar horen we over de Voltooid Leven-discussie vanuit de wetenschappelijke kant. Hoe groot is de groep mensen die vanwege stapeling van ouderdomsklachten uit het leven wil stappen? Wat zijn hun motieven? Voldoet de euthanasiewetgeving niet?

Tijdens de lezing is het mogelijk voor het publiek om vragen te stellen.

Els van Wijngaarden is universitair hoofddocent en onderzoeker en verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Gert van Dijk, is ethicus bij KNMG en zal op deze avond de problematiek vanuit een ethisch perspectief beschouwen.

De lezing is toegankelijk voor iedereen, zowel zorgverleners als niet-zorgverleners. Voor zorgverleners is de lezing geaccrediteerd.

Sprekers

Gert van Dijk
ethicus bij KNMG
Els van Wijngaarden
Zorgethicus en universitair docent Radboud Universiteit

Accreditatie

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt

Deelname opties

€49,-
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€15,-
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€7,50
Aanmelden
Aanmelden studenten (alleen met een studenten mailadres)
Geen accreditatie

Sprekers