Webinar 'Contact: communicatie en empathie rond het sterfbed aan de hand van een echte casus

Auteur: Carend Redactie
17.08.2022
Webinar 'Contact: communicatie en empathie rond het sterfbed aan de hand van een echte casus
Auteur: Carend Redactie
17.08.2022
Op 6 september organiseren Carend en het Landelijk Expertisecentrum Sterven samen het [webinar](https://www.carend.nl/webinars#contact-communicatie-en-empathie-rond-het-sterfbed) ‘CONTACT, zorg rond het sterfbed’. Dit doen we aan de hand van de documentaire 'Contact'. In dit webinar gaan we aan de hand van deze documentaire uitgebreid in op de zorg en communicatie rond het sterfbed en leren we over de 'soft-skills' rond het sterfbed. Bekijk hier de trailer van de film: https://carend.nl/storage/app/media/06B2997E-FF70-4FE1-9F39-169876352627.mp4 We volgen gedurende de avond een huisarts die met compassie een patiënt in de laatste levensfase begeleidt. In dit webinar laten we enkele fragmenten uit de film zien en kijken we mee over de schouders van deze huisarts. De film is niet geacteerd. Het is de werkelijkheid in close up. We zien hoe de huisarts contact maakt, hoe hij professionele nabijheid zoekt en zichzelf als mens laat zien. De patiënte in kwestie is in de 80. Ze is zich de laatste tijd aan het voorbereiden op de dood. Slechte ogen maken dat ze niet meer kan lezen en puzzelen, iets wat voor haar van wezenlijk belang was. Ze is gelovig en heeft regelmatig gesprekken met de dominee. Ze leeft alleen, is lang geleden gescheiden en heeft drie kinderen, waarvan een dochter mentaal gehandicapt is. Mevrouw wordt acuut opgenomen wegens en septische erysipelas door een streptokok (wondroos), bij vermoedelijk een coloncarcinoom. Ze heeft een extreem laag Hb. Er wordt in het ziekenhuis besloten tot abstinerend beleid, de medicatie wordt gesaneerd en palliatieve terminale zorg werd gestart. Ze gaat op 8 maart naar huis met een levensverwachting van enkele weken. Ze overlijdt drie maanden later. Na het kijken van elk fragment, krijg je als deelnemer een vraag voorgelegd, om te reflecteren op wat je zelf zou doen als mens en als zorgprofessional in het contact met deze patiënt. Wie wil je zijn aan het bed van iemand die gaat sterven? De deelnemers krijgen handvatten om het gesprek met de patiënt aan te gaan. Het gaat dan om het benutten van stiltes, het komen tot een gedeeld besluit, het bespreken van de wensen rondom het einde van het leven, het herkennen van eigen emoties en die van anderen. Leonie Vogels (psycholoog) was nauw betrokken bij het ontwikkelen van de documentaire en de onderwijsmodule. Zij zal het webinar begeleiden en uitgebreid ingaan op aspecten van contact maken in de palliatieve zorg. Lyda Westerbrink, bestuurslid van het Landelijk Expertisecentrum sterven is nauw betrokken bij de workshops en de distributie van de documentaire. De documentaire CONTACT wordt gebruikt in de opleiding voor artsen. Op palliaweb is informatie te vinden. De film met onderwijsmodule is te verkrijgen bij het Landelijk Expertisecentrum Sterven: https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl/video-onderwijsmodule/ ----- Wat: **'Webinar Communicatie en Empathie rond het Sterfbed'** Wanneer: 6 september 2022 Hoe laat: 20 uur. Spreker: Leonie Vogels Inschrijven: kan via deze [link](https://www.carend.nl/webinars#contact-communicatie-en-empathie-rond-het-sterfbed)