CONGRESSEN

14 maart 2024
09:30 - 17:00
Beatrix Theater Utrecht

Jaarcongres Carend 'Leven toevoegen aan de dagen' (Kijken naar de Toekomst)

Op donderdag 14 maart 2024 vindt het Jaarcongres 'Leven toevoegen aan de dagen' van Carend plaats in het Beatrix theater in Utrecht. Dit jaar hebben we gekozen voor het thema 'Kijken naar de Toekomst'.

Jaarlijks overlijden in Nederland 170.000 mensen, waarvan bij bijna 80% dit overlijden verwacht komt. Bij de meeste mensen zou palliatieve zorg in de fase hieraan vooraf een belangrijke rol kunnen spelen, maar 1 op de 3 mensen die deze zorg nodig heeft, krijgt deze niet.

Het aantal patiënten dat zich in de palliatieve fase bevindt zal door tal van demografische veranderingen gaan toenemen: de gemiddelde Nederlander wordt ouder door het succes van de geneeskunde op met name cardiovasculair en oncologisch gebied en daarnaast is een stijging van het aantal mensen dat ouder is dan 70 jaar (de 'babyboomgeneratie'). Verschillende berekeningen laten zien dat met name mensen met dementie zal stijgen.

Deze stijging in aantallen patiënten leiden tot grote zorgen: juist waar meer personeel nodig is, zullen ook de tekorten aan nieuwe collegae toenemen. Dat zal leiden tot nog meer druk op de schouders van de palliatieve zorgverleners.

Met sprekers als Michelle van Tongerloo, Jet Bussemaker, Bert Keizer, Carlo Leget, Tommie Niessen, Jennifer Bergkamp, Gabe Sonke, Manon Boddaert, Pieter Barnhoorn en Ineke Visser zullen we op de verschillende aandachtsgebieden en zorgen over de toekomst ingaan. Hoe gaan we in Nederland er voor blijven zorgen dat iedereen de beste zorg blijft krijgen, ook als je niet meer beter wordt.

Kosten voor het congres zijn 314 euro (leden van V&VN en NvvPO voor 279,00 euro (wel Carend-account aanmaken bij 'Mijn Carend'). Studenten (aanmelden met studentenmailadres) en vrijwilligers betalen 159,00 euro. Wij controleren of je student danwel vrijwilliger bent, bij misbruik nemen we maatregelen). Als je op naam van je werkgever wilt inschrijven en door hen laten betalen, kan dat vanaf drie personen. Mail dan naar congres@carend.nl en wij regelen het dan met je op die manier.

10 april 2024
13:00 - 17:00
Jaarbeurs Utrecht

Proactieve zorgsymposium 'Als je begrijpt wat ik bedoel'

Proactieve zorgplanning (PZP) krijgt binnen de zorg steeds meer aandacht. PZP is het vooraf goed doorspreken van wensen, behoeften en onzekerheden met de patiënt en alle betrokkenen over de toekomst bij ernstige ziekten of verhoogde kwetsbaarheid. Welke behandelingen zou iemand nog wel willen en welke niet meer? Maar ook: waar liggen de grenzen van de geneeskunde? Wat wil iemand nog weten over wat hem te wachten staat bij de behandeling, maar ook later als de stervensfase begint.

PZP is niet één gesprek, maar een continu én dynamisch traject tussen de zorgverlener, de patiënt of cliënt en zijn naasten over actuele en toekomstige levensdoelen en keuzes die er te maken zijn.

Accreditatie is aangevraagd (ABAN, V&VN, NVDA, Kabiz, NvPPO, NAPA, VSR en voor geestelijk verzorgers).
Kosten zijn 159,00 euro. Leden van V&VN, NVDA en de NvPPO krijgen 10% korting (wel Carend-account aanmaken bij 'Mijn Carend'). Studenten en vrijwilliger kunnen naar binnen voor 75,00 euro (alleen bij aanmelding via studentenmail adres. Bij misbruik van deze coulanceregeling nemen wij maatregelen).
Wil je met drie of meer mensen naar het symposium, dan kan je op factuur (van je werkgever) betalen. Mail naar congres@carend.nl als je dit wil.

23 mei 2024
09:30 - 16:00
De Buitensociëteit Zwolle

Het Naasten en Nabestaandencongres (voor zorgverleners)

Aandacht, zorg en samenwerken: kernwoorden als het gaat om meer oog voor naasten en nabestaanden van mensen die niet meer beter worden. Binnen de palliatieve zorg draait het natuurlijk vaak om de patiënt – maar diens partner, kinderen, familieleden of vrienden hebben hun eigen weg te gaan. Hoe kan jij als zorgverlener goed voor naasten en nabestaanden zorgen? En met welke tools of organisaties kun je die zorg beter op de kaart zetten binnen jouw organisatie? Op donderdag 23 mei 2024 organiseert Carend het Naasten- en Nabestaanden Congres (voor zorgverleners) in Zwolle!

Laat je inspireren door de experts op dit vlak: zij nemen je mee aan de hand van praktijkvoorbeelden, stripkunst, persoonlijke verhalen, concrete hulpbronnen en initiatieven. Ook hoor je meer over het perspectief van minder vaak gehoorde groepen zoals migranten en kinderen van ernstig zieke ouders. Onder bezielende leiding van Adelheid Roosen ervaar je de kracht van samen in gesprek gaan. Want oog voor naasten en nabestaanden hebben we sámen.

Het is een bewuste keuze om niet één mantelzorger centraal te stellen en zijn of haar verhaal te laten doen. Er is namelijk niet één verhaal. We zijn allemaal naasten van elkaar, iedereen komt op een bepaald moment in het leven in aanraking met mantelzorg en ervaart dat op een eigen manier. Bij de opening en het programmaonderdeel met verschillende perspectieven vertellen de sprekers daarom niet alleen over hun professionele ervaringen mét naasten maar juist ook over hun persoonlijke ervaringen áls naaste of mantelzorger.

Met inspiratie en praktijkvoorbeelden van o.a.:
Adelheid Roosen
Maaike Haan
Hinke Hoffstädt
Yvette van der Linden & Marcella Tam
Tanja van Roosmalen
IPSO, MantelzorgNL, Gemeentelijk Steunpunt Markant, Netwerken Palliatieve Zorg, Vereniging leven met dood en VPTZ
Stripverhalen uit het boek ‘Naasten’
Gudule Boland
Sander de Hosson

Het congres kost 47,50 euro voor iedereen, een lunch en koffie/thee zijn inbegrepen. Er zijn geen kortingen mogelijk.

Het congres vindt plaats in samenwerking met ZonMw-projecten ‘Oog voor Naasten en Nabestaanden’ (LUMC) en ‘Naasten – Een venster op mantelzorgdilemma’s’ (Radboudumc) en wordt mede mogelijk gemaakt door KWF.

26 juni 2024
14:00 - 17:00
Jaarbeurs Utrecht

Connecting Communities - Het Congres over de Sociale Benadering van Palliatieve Zorg

Op 26 juni organiseren Carend, Agora en PZNL in het kader van het NPPZ II een gezamenlijk congres over de sociale benadering van palliatieve zorg en ondersteuning.

Ben jij professional in de zorg of het sociaal domein? Of beleidsmedewerker of bestuurder in de zorg, het sociaal domein, of in een gemeente? Of ben je informeel ondersteuner, ervaringsdeskundige, en geïnteresseerd in de sociale benadering? Wil je je kijk op palliatieve zorg verbreden en uitdiepen in één middag en kennismaken met nieuwe perspectieven op passende zorg en ondersteuning voor mensen in de laatste fase van hun leven? Noteer dan deze datum in je agenda (aan het programma wordt gewerkt maar schrijf je alvast in) Ontmoet inspirerende sprekers, nieuwe initiatieven en voorbeelden uit de praktijk, ontdek wat je daarvan kunt leren en praat mee op woensdagmiddag 26 juni van 13.00-17.00 uur in de Jaarbeurs Utrecht.

De dagvoorzitter is Pieter Hilhorst.

Sprekers zijn onder andere Marcel Canoy, Karin den Boer, Wies Wagenaar en Judith Rietjens en Sander de Hosson. De muziek wordt verzorgd door King Me Ltd.

Kosten zijn 75 euro inclusief thee, koffie, fris en versnaperingen. Accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN, NvPO,SKGV en Registerplein.

Het congres Connecting Communities is een samenwerking van Carend, Agora, PZNL en het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.

Meer informatie over het programma en de sprekers volgt op zeer korte termijn. Inschrijven is al wel mogelijk.