NIEUWE WEBINARS 


Carend, ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!

Op veler verzoek zijn de webinars nu voor iedereen toegankelijk. Dus ook als je niet in de zorg werkt of nog studeert, maar wel geïnteresseerd bent in de onderwerpen. Bijvoorbeeld omdat je als naaste, mantelzorger, werkgever, vriend, buren of zelf als patiënt er mee te maken hebt. Dit past bij onze visie om de bekendheid van palliatieve zorg en sterven te vergroten in Nederland. Wij vinden dat belangrijk, omdat er als gevolg van deze onbekendheid veel verkeerde ideeën zijn over palliatieve zorg en sterven. Dat moet en kan echt anders vinden wij. Dus ben je iemand die wel geïnteresseerd is, maar geen betaalde baan in de zorg heeft dan kun je voor een flink gereduceerd bedrag meedoen.

Webinar reeks: Advance Care Planning & Rouw

Momenteel loopt ons nieuwe vierluik. We hebben experts op verschillende deelgebieden van de palliatieve zorg bereid gevonden om hun expertise met ons te delen.

Hierbij zullen we een reis maken die begint bij Advance Care Planning, vervolgens voert langs zorg in de stervensfase en zal eindigen in twee verschillende perspectieven op rouw.

Accreditatie is  voor 2 punten per webinar reeds toegekend voor artsen (ABAN) en aangevraagd voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (V&VN en VSR) en geestelijk verzorgers (0,5 punt/webinar).  Wij vragen jullie of jullie je willen aanmelden via "aanmelden zorgprofessionals". Behoor je niet tot deze groep dan mag je je aanmelden via "aanmelden overig". Je kunt de webinar dan tegen sterk gereduceerd tarief toch volgen.

De verschillende webinars zijn als geheel te volgen, maar kunnen ook afzonderlijk bijgewoond worden. Tijdens de webinars zijn er moderatoren aanwezig die in de chat achtergrond informatie geven en vragen kunnen beantwoorden. Ook hebben zij de mogelijkheid om de spreker te onderbreken om direct vragen te stellen.


Helpen bij verlies en verdriet

Manu Keirse Sander de Hosson Rosa Sleddering
Spreker: Manu Keirse; moderatie: Sander de Hosson en Rosa Sleddering
Datum: 7 december 2021 20:00 t/m 22:00

Chronische rouw, rouwen om een kind met een beperking of chronisch rouwen om een levend verlies van een geliefde of kind. Het gaat nooit over, want iedere mijlpaal die je kind niet haalt, haalt jou weer onderuit en dompelt je weer onder in rouw.

Raakt een mens het verdriet over een overleden dierbare ooit kwijt?

“Nee”, zegt Manu Keirse, maar dat hoeft ook niet. Ik spreek tegenwoordig over “verlies overleven” in plaats van “verwerken”, de term die vroeger gangbaar was. Je hoeft de dode niet los te laten. Jullie relatie beëindigt niet, ze verandert alleen van vorm. Wanneer je regelmatig herinneringen blijft ophalen, blijft diegene op een positieve manier leven in je hart.

Hoogleraar Rouw en Rouwverwerking Manu Keirse gaat in dit webinar in op de omgang met verlies en verdriet. En op de rol die zorgverleners hebben in het proces dat mensen die een dergelijk verdriet ondergaan. Een avond vol pakkende verhalen, met ruimte voor vragen, maar ook met gebrek aan antwoorden, omdat die er bij levend verlies vaak helemaal niet zijn.

Pleister tegen de tranen

Tanja van Roosmalen Sabine Netters Rosa Sleddering
Spreker: Tanja van Roosmalen; moderatie: Sabine Netters en Rosa Sleddering
Datum: 11 januari 2022 20:00 t/m 22:00

De dood van een geliefde, met name een ouder heeft een ongekende impact op het leven van een kind.
In het boek “Pleister tegen de tranen” geven auteurs en rouwdeskundigen Tanja van Roosmalen, Riet Fiddelaers-Jaspers en Machteld Lavell woorden aan dit ongekende verdriet en hoe kinderen daar verschillend mee om kunnen gaan. Vaak ervaart een kind het sterven volledig vanuit een eigen -realistisch- perspectief. Uit diverse verhalen blijkt hoe confronterend het afscheid van een ouder voor kinderen kan zijn en hoe belangrijk het is om hier zorgvuldig met kinderen over te praten. Mooi zijn de voorbeelden over hoe aan kinderen kan worden uitgelegd wat euthanasie en palliatieve sedatie zijn. Ook de aanwezigheid van kinderen komt hier ter sprake en het boek neemt daarin een open houding aan. Waardevol is ook het pleidooi om kinderen bij het laatste afscheid een taak te geven.

In dit webinar zal Tanja van Roosmalen ons handvaten geven om kinderen van verschillende leeftijden in verschillende situaties zo goed mogelijk te begeleiden.

               

Webinar reeks: Palliatieve Zorg & de Ander


De webinarreeks “Palliatieve Zorg & de Ander” bestaat uit 4 onderdelen en is bedoeld voor artsen, geestelijk verzorgers, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden en andere geïnteresseerden, die zowel binnen als buiten het ziekenhuis in aanraking komen met patiënten in een palliatieve setting.  Dit vierluik heeft als onderwerp "De Ander" en gaat over mensen die anders zijn en anders leven, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want ook zij hebben palliatieve zorg en goede stervensbegeleiding nodig. 

Het vierluik bestaat uit 4 webinars die als geheel, maar ook afzonderlijk kunnen worden gevolgd. Alle webinars zijn afzonderlijk en voor de genoemde beroepsgroepen geaccrediteerd.

Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking

Karin Seijdell Rosa Sleddering Sabine Netters
Spreker: Karin Seijdell, geestelijk verzorger. Moderators: Rosa Sleddering & Sabine Netters
Dinsdag 25 januari 2022 van 20h -22h online

In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van de specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat is de invloed van die beperking op de keuzes van behandeling? Welke specifieke dilemma’s kunnen er spelen in de palliatieve zorg? Hoe kun je aandacht hebben voor alle dimensies van goede palliatieve zorgverlening?
Karin Seijdell is geestelijk verzorger en zal met name ingaan op de morele dilemma’s, de aandacht voor zingeving en het belang van multidisciplinair samenwerken.

Leerdoelen:

- kennis van de invloed van de verstandelijke beperking op de verschillende aspecten van palliatieve zorg.
- dilemma’s in de palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking
- begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase.
- onderlinge en interdisciplinaire communicatie

Palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek

Saskia Buijs Rosa Sleddering Sabine Netters
Spreker: Saskia Buijs, verslavingsarts KNMG en kaderarts palliatieve zorg Moderators: Rosa Sleddering & Sabine Netters
Dinsdag 8 februari 2022 van 20h -22h online

In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. We staan stil bij verschillende factoren die deze zorg anders maken, zoals eenzaamheid, schuldgevoelens, schaamte (ook bij de zorgprofessional). Ook zal er aandacht besteed worden aan de interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en de middelen die al gebruikt werden door de patiënt zoals bijvoorbeeld methadon.

Leerdoelen:
- verslavingszorg is echt een apart specialisme en niet iets wat je er even bijdoet
- de behoefte aan autonomie is veel groter
- wantrouwen naar zorgverleners is veel groter
- standaard medicamenteuze middelen in de palliatieve zorg worden vaak al gebruikt of misbruikt en dat geeft bijzondere farmacologische interacties

Palliatieve zorg voor daklozen

Margriet Wieles Hanna Klop Rosa Sleddering Sabine Netters
Sprekers: Margriet Wieles, verpleegkundig specialist Hospice Kuria en Hanna Klop, onderzoeker palliatieve zorg bij AmsterdamUMC moderators: Rosa Sleddering & Sabine Netters
Dinsdag 1 maart 2022 van 20h -22h online

In dit webinar nemen Margriet Wieles en Hanna Klop je mee in de palliatieve zorg voor dakloze mensen. Een dakloze leeft compleet anders dan wij, palliatieve zorg voor deze groep mensen is erg ingewikkeld: waar geef je het, wie geeft het, wat als iemand dat helemaal niet wil? Ga je wel of niet contact proberen te leggen met verstoorde relaties?
Dakloze mensen hebben vaker zorgen over praktische dingen zoals waar word ik begraven en vragen zich vaak af of ze wel begrepen worden door zorgverleners. Margriet heeft als verpleegkundig specialist van hospice Kuria veel praktijkervaring met deze groep mensen en Hanna doet onderzoek naar verbetering van palliatieve zorg voor deze specifieke groep mensen aan AmsterdamUMC.Leerdoelen 

- De deelnemer krijgt inzicht in de complexiteit van palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn, en in de bijzonderheden bij het bieden van palliatieve zorg aan deze doelgroep
- De deelnemer krijgt inzicht in wat belangrijk is voor de doelgroep zelf wanneer het gaat om zorg rond het levenseinde en leert aandacht te hebben voor waarden, wensen en behoeften van de patiënt
- De deelnemer krijgt d.m.v. casuïstiek inzicht in beloop en beslissingen die genomen (kunnen) worden bij patiënten uit deze doelgroep
- De deelnemer krijgt handvatten voor praktische inzichten en mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners in palliatieve zorg en hulpverleners in maatschappelijke opvang en beschermd wonen    

Palliatieve zorg in alle kleuren van de regenboog

Karin Pool Rosa Sleddering Sander de Hosson
Spreker: Karin Pool, longarts en kaderarts palliatieve zorg Moderators: Rosa Sleddering & Sander de Hosson
Dinsdag 15 maart 2021 van 20h -22h online

In deze webinar vertelt Karin Pool, longarts en kaderarts palliatieve zorg over palliatieve zorg voor mensen met een andere seksuele oriëntatie dan de heteroseksuele. De dichotome (man-vrouw) hetero normatieve maatschappij sluit veel mensen uit. Dit kan leiden tot verstoting, niet jezelf durven tonen, laat staan de liefde voor een ander… zodra het verlies van het eigen leven of dat van de partner dreigt, kan dat leiden tot andere psychosociale en existentiële problemen die niet zelden onbesproken blijven.
Hoe ga je daar als zorgprofessional mee om, als je dit niet goed herkent (of erkent)? Heb jij zelf vooroordelen die jouw attitude zouden kunnen beïnvloeden en hoe pas je die dan aan? 

Leerdoelen:

- Inzicht in verschillende diversiteiten. Seksuele oriëntatie, sekse- en genderdiversiteit
- Inzicht over gevoel van (on)veiligheid in de LHBTIQ+ groep en de antennes
- LHBTIQ+ specifieke problemen in de palliatieve fase
- Wat kunt u als hulpverlener zelf doen


Extra Webinars & Medisch-Ethische debatavond


Voltooid Leven

Els van Wijngaarden Gert van Dijk Sander de Hosson Sabine Netters
Sprekers: Els van Wijngaarden & Gert van Dijk Moderatie: Sander de Hosson & Sabine Netters
Datum: 1 februari 2022 20:00 t/m 22:00

Els van Wijngaarden is universitair hoofddocent en onderzoeker en verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Op verzoek van het kabinet deed zij in 2020 onderzoek naar 'Voltooid Leven' in de groep van 55-plussers die het liefst hun leven willen beëindigen.

In de periode van 2012 tot 2016 heeft zij promotieonderzoek verricht naar ouderen die hun leven als voltooid beschouwen. De voortzetting van haar promotieonderzoek richt zich op de thematiek van lijden aan het leven en het (zelfgekozen) levenseinde in de ouderdom, waarbij ze zich met name richt op onderliggende sociaal-culturele en existentiële factoren. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar de dagelijkse leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. De lezing vindt plaats op 1 februari om 20.00 via een webinar. Tijdens de lezing is het mogelijk vragen te stellen.

Gert van Dijk, is ethicus bij KNMG en zal op deze avond de problematiek vanuit een ethisch perspectief beschouwen.

De lezing is toegankelijk voor iedereen, zowel zorgverleners als niet-zorgverleners. Voor zorgverleners is de lezing geaccrediteerd.

Houd mij op de hoogte

nieuws,webinars en meer

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.