NIEUWE WEBINARS 


Carend, ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!

Op veler verzoek zijn de webinars nu voor iedereen toegankelijk. Dus ook als je niet in de zorg werkt of nog studeert, maar wel geïnteresseerd bent in de onderwerpen. Bijvoorbeeld omdat je als naaste, mantelzorger, werkgever, vriend, buren of zelf als patiënt er mee te maken hebt. Dit past bij onze visie om de bekendheid van palliatieve zorg en sterven te vergroten in Nederland. Wij vinden dat belangrijk, omdat er als gevolg van deze onbekendheid veel verkeerde ideeën zijn over palliatieve zorg en sterven. Dat moet en kan echt anders vinden wij. Dus ben je iemand die wel geïnteresseerd is, maar geen betaalde baan in de zorg heeft dan kun je voor een flink gereduceerd bedrag meedoen.

               

Webinarreeks de stervensfase

In de stervensfase kunnen zorgverleners veel doen om de kwaliteit van leven te verbeteren. In dit vijfluik zullen we de mogelijkheden van zorg van alle kanten belichten. Er zal aandacht zijn voor symptoombestrijding, palliatieve sedatie, euthanasie, afzien van eten en drinken, maar ook voor niet-medische mogelijkheden om de kwaliteit van leven en sterven te verbeteren.

De webinars zijn als geheel, maar ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

Accreditatie met 2 punten per webinar wordt aangevraagd voor artsen (ABAN), verpleegkundig specialisten (VSR), physician assistants (NAPA), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) en geestelijk verzorgers (0,5 punt per webinar). Dit geldt niet voor het webinar over de wensambulance, waakmand, koppelbed en vrijwilligers, hiervoor wordt geen accreditatie aangevraagd.

Euthanasie

Joyce de Bruijn Christel Herben
Sprekers: Joyce de Bruijn (arts Expertisecentrum Euthanasie) & Christel Herben (Psychiater) Presentator: Anne Jan Toonstra
Datum: 31 mei 2022 Tijd: 20:00 - 22:00 uur

Artsen kunnen in bijzondere gevallen een patiënt helpen te sterven. Dat heet euthanasie of hulp bij zelfdoding. In principe is dat strafbaar, tenzij artsen voldoen aan de zorgvuldigheidseisen. Artsen zullen alleen een euthanasieprocedure opstarten als een patiënt daar zelf om vraagt. In de euthanasiewet staan alle regels die gelden bij euthanasie of hulp bij zelfdoding. De officiële naam van de euthanasiewet is Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl).

In dit webinar zullen we het onderwerp euthanasie in de breedte beschouwen met daarna een verdiepend gedeelte over specifieke onderwerpen.

In het eerste gedeelte zullen we ingaan op de basisprincipes van euthanasie: welke indicatie en zorgvuldigheidseisen zijn er, welke medicatie wordt er toegepast en hoe verloopt de procedure precies, zowel qua voorbereiding als qua uitvoering.

In het tweede deel zullen we ingaan op euthanasie bij psychiatrische ziekten. Bij deze zeer heterogene patiëntencategorie is het opstarten van een euthanasieprocedure vaak veel lastiger door het vaststellen van de ondraaglijkheid en uitzichtloosheid van het lijden. Een psychiater zal hier mede aan de hand van de richtlijnen en casuïstiek verder op ingaan.

In het derde en laatste deel zullen we ingaan op euthanasie bij dementieel syndroom. De toepassing van euthanasie bij deze patiëntencategorie is controversieel, gezien het ontbreken van wilsbekwaamheid. Wat zijn de ethische en juridische overwegingen om bij deze patiënten wel of niet een euthanasieprocedure in te zetten?

Joyce de Bruijn en Christel Herben (psychiater) werken beiden bij het Expertisecentrum Euthanasie.

Leerdoelen:

 1. Kennis over de indicatie van en zorgvuldigheidseisen bij euthanasie en hulp bij zelfdoding
 2. Kennis over de rol van de SCEN-arts
 3. Kennis over de euthanasieprocedure: welke medicatie wordt gebruikt, hoe vindt de uitvoering plaats? Wat gebeurt er na de dood?
 4. Kennis over de impact van euthanasie op de zorgverlener en naaste
 5. Kennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden van euthanasie bij psychiatrische ziekten en dementieel syndroom

Webinarreeks Somatiek juni/juli

De maand juni en juli staan in het teken van somatiek en symptoombestrijding binnen de palliatieve zorg. In een reeks van drie webinars wordt aandacht geschonken aan drie veelvoorkomende symptomen in de laatste levensfase: pijn, dyspnoe en misselijkheid & braken. In elk webinar zal in ieder geval ingegaan worden op signalering van de klacht, de onderliggende mechanismen en oorzaken, én de behandeling.

Alle webinars zijn als geheel, maar ook afzonderlijk van elkaar te volgen.

Accreditatie voor 2 punten per webinar wordt aangevraagd voor artsen (ABAN), verpleegkundig specialisten (VSR), physician assistants (NAPA), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN). Voor geestelijk verzorgers wordt accreditatie voor 0,5 punt per webinar aangevraagd.

Pijn in de palliatieve fase

Spreker: Lisan Ravensbergen Presentator: Anne Jan Toonstra
Datum: 14 juni 2022 Tijd: 20.00u - 22.00u

Pijn is een belangrijk symptoom in de laatste levensfase, én misschien wel de meest bekende onder zorgverleners. Veertig tot zestig procent van de patiënten met kanker, hartfalen of COPD in de laatste levensfase hebben last van pijn. De WHO pijnladder wordt doorgaans gebruikt als het fundament voor symptoombestrijding, maar bij complexe pijn in de palliatieve zorg kunnen er naast het gebruik van opiaten, ook andere behandelingen nodig zijn.

Lisan Ravensbergen, zelfstandig anesthesioloog, consulent palliatieve zorg en SCEN-arts, zal in dit webinar dieper ingaan op pijn binnen de palliatieve zorg en aandacht schenken aan de oorzaken, signalering en behandeling van pijn.

Leerdoelen:

Aan het einde van dit webinar:

 • Ken jij de begrippen nociceptieve, neuropathische en nociplastische pijn
 • Kun jij tijdig pijn signaleren en de indicatie tot behandeling stellen
 • Heb jij aandacht voor de invloed van pijn op de psychische, sociale en existentiële dimensie
 • Ken je niet-medicamenteuze adviezen en medicamenteuze behandelingen voor pijn
 • Ken je de toepassing en bijwerkingen van opiaten en kun je uitleggen wat opiaatrotatie is.

Dyspneu in de palliatieve fase

Spreker: Sander de Hosson Presentator: Anne Jan Toonstra
Datum: 21 juni 2022 Tijd: 20.00u - 22.00u

Naast pijn is ook dyspnoe een veelvoorkomend symptoom in de laatste levensfase: een kwart van de mensen in de laatste drie dagen van het leven ervaren dyspnoe. Zorg voor patiënten met dyspnoe zal de komende jaren aanzienlijk toenemen door een toename in de patiëntenpopulatie met hartfalen, COPD en kanker. Behandeling van dyspnoe richt zich niet alleen op de oorzaak (causale behandeling), maar ook op symptoombestrijding en op psychosociale gevolgen. Angst is namelijk vaak aanwezig bij patiënten met dyspnoe.

Daarom zal Sander de Hosson, longarts bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en mede-oprichter van Carend, uitgebreid ingaan op het hoe en wat van dyspnoe binnen de palliatieve zorg.  

Leerdoelen:

Aan het einde van dit webinar:

 • Kun jij uitleggen wat dyspnoe is en de onderliggende mechanismes benoemen
 • Weet jij de meest voorkomende oorzaken van dyspnoe
 • Ken jij de algemene aanpak om dyspnoe te identificeren en te behandelen
 • Kun jij niet-medicamenteuze adviezen geven voor dyspnoe
 • Ken jij causale behandelingen én symptomatische behandelingen van dyspnoe

Misselijkheid en braken in de palliatieve fase

Spreker: Alexander de Graeff Presentator: Anne Jan Toonstra
Datum: 05 juli 2022 Tijd: 20.00u - 22.00u

De webinarreeks over symptomen en -bestrijding binnen de palliatieve zorg wordt afgesloten met het onderwerp misselijkheid en braken. Misselijkheid en braken kennen veel verschillende oorzaken, een onderliggende diagnose van kanker of hartfalen, maar ook een bijwerking van medicatie. Zowel de fysieke gesteldheid als kwaliteit van leven worden sterk beïnvloedt door misselijkheid en braken. Zo kan het leiden tot dehydratie, metabole ontregeling, aspiratiepneumonie en belemmering van medicatie-inname of andere behandeling. Behandeling wordt gebaseerd op de onderliggende mechanismen en oorzaken van de misselijkheid, met een focus op de betrokken neurotransmitters en receptoren.

Dr. Alexander de Graeff, internist-oncoloog bij het UMC Utrecht, zal ons meer gaan vertellen over de ins en outs van misselijkheid en braken binnen de palliatieve zorg.

Leerdoelen:

Aan het einde van dit webinar:

 • Weet jij wat de belangrijkste oorzaken en gevolgen zijn van misselijkheid en braken.
 • Ken jij de belangrijkste neurotransmitters en receptoren die betrokken zijn mij misselijkheid/braken.
 • Ken je de niet-medicamenteuze behandelingen van misselijkheid en braken.
 • Kun je de verschillende medicamenteuze behandelingen benoemen en een behandelvoorstel doen


Extra Webinars


Helpen bij verlies en verdriet

Manu Keirse Sander de Hosson Rosa Sleddering
Spreker: Manu Keirse; moderatie: Sander de Hosson en Rosa Sleddering
Datum: 28 juni 2022 20:00 t/m 22:00

Chronische rouw, rouwen om een kind met een beperking of chronisch rouwen om een verlies van een geliefde of kind. Het gaat nooit over, want iedere mijlpaal die je kind niet haalt, haalt jou weer onderuit en dompelt je weer onder in rouw.

Raakt een mens het verdriet over een overleden dierbare ooit kwijt?

“Nee”, zegt Manu Keirse, maar dat hoeft ook niet. Ik spreek tegenwoordig over “verlies overleven” in plaats van “verwerken”, de term die vroeger gangbaar was. Je hoeft de dode niet los te laten. Jullie relatie beëindigt niet, ze verandert alleen van vorm. Wanneer je regelmatig herinneringen blijft ophalen, blijft diegene op een positieve manier leven in je hart.

Hoogleraar Rouw Manu Keirse gaat in dit webinar in op de omgang met verlies en verdriet. En op de rol die zorgverleners hebben in het proces dat mensen die een dergelijk verdriet ondergaan. Een avond vol pakkende verhalen, met ruimte voor vragen, maar ook met gebrek aan antwoorden, omdat die er bij verlies vaak helemaal niet zijn.
Aansluitend is er uitgebreid ruimte voor vragen en discussie in de chat.

Let op: dit webinar is een herhaling van het webinar dat Manu eerder voor ons gegeven heeft

De dood. Praat erover. Niet eroverheen.

Interviewer: Rob Bruntink en Ineke Visser Moderator/chat: Annelot van der Meulen (Carend)
Datum 24 Mei 2022 van 20:00 t/m 22:00

Hoewel de SIRE-campagne in mei voorbij zal zijn, zullen het Landelijk Expertisecentrum Sterven, Carend en Bureau MORBidee op dinsdag 24 mei nogmaals stilstaan bij deze belangrijke campagne. 

Wij hebben specifiek voor deze datum gekozen omdat het dan 'de nationale Dag Aandacht voor Sterven ' is.  Tijdens het webinar gaan we in gesprek met Lucy van der Helm, directeur van SIRE over het belang van de campagne en de maatschappelijke visie op de dood. 

Aansluitend zullen we met diverse deskundigen praten over deelaspecten van dit onderwerp, te weten longarts Sander de Hosson "Er huist een ongekende kracht in het vooraf praten over de dood", presentator en journalist Rob Bruntink.

Aan het woord komt ook Johan van de Gronden (directeur KWF) over palliatieve zorg en levenseinde als één van de pijlers binnen KWF en Jacomien Marinussen (bestuurslid van het Landelijk Expertisecentrum Sterven en verantwoordelijk voor de Bel 24/7 telefoonlijn). Wat zijn de signalen die wij ontvangen hebben en hoe gaan wij daar mee verder?

Gasten: Lucy van der Helm (SIRE), Sander de Hosson (longarts), Johan van de Gronden (directeur KWF), Jacomien Marinussen (Landelijk Expertisecentrum Sterven) en Rob Bruntink (Bureau MORBidee).

Welkom, inleiding en afsluiting: Ineke Visser

Houd mij op de hoogte

nieuws, webinars en meer

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.