NIEUWE WEBINARS

De live webinars kijk je op de aangegeven datum en tijdstip online. Wanneer je je voor een live webinar hebt ingeschreven, maar deze (toch) op een ander tijdstip wilt kijken, dan kan dat gewoon met dezelfde link. 

De on-demand webinars zijn opnames van eerder uitgezonden webinars. Ook dan geldt de accreditatie en ontvang je de hand-outs.

Live
Geaccrediteerd
Live
21 feb. 2023
21
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Euthanasie bij dementie en stapeling van ouderdomsklachten

Sprekers: Pieter Stigter; Wiepkje Machiela-Veenstra

Euthanasie bij dementie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Met de toenemende vergrijzing en het ouder worden van onze patiënten, stijgt ook het aantal mensen met dem...

Live
Geaccrediteerd
Live
14 feb. 2023
14
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Euthanasie bij psychiatrische aandoeningen

Sprekers: Dominique Rijnja; Christel Herben

Euthanasie bij psychiatrie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Het is een hardnekkig misverstand dat een patiënt terminaal moet zijn om voor euthanasie in aanmerking...

Live
Geaccrediteerd
Live
07 feb. 2023
07
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Euthanasie in de dagelijkse praktijk

Sprekers: Joyce de Bruin; Ans Duteweert

Het aantal euthanasieverzoeken in Nederland neemt toe. Toch heeft niet iedere zorgverlener hier regelmatig mee te maken. Hoe gaat een arts om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijk...

Live
Gratis
Live
02 mrt. 2023
02
20:00
20:00
Gratis

Publiekswebinar Palliatieve Zorg bij Nierfalen

Sprekers: Marjolijn van Buren

Nierfalen is een chronisch, vaak voortschrijdend ziektebeeld met klachten op verschillende gebieden. Patiënten kunnen last hebben van vermoeidheid, vocht vasthouden en jeuk, maar ook klachten van angs...

Live
Geaccrediteerd
Live
07 mrt. 2023
07
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Webinar Zingeving en Spirituele Zorg

Sprekers: Jacqueline van Meurs; Yvonne Engels

Signaleren en verkennen van wat de paliatieve patiënt bezig houdt, en dit integreren in proactieve zorgplanning In de definitie van palliatieve zorg staat dat er aandacht besteed moet worden...

Live
Live
28 feb. 2023
28
20:00
20:00

Leven toevoegen aan de dagen

Sprekers: Jannie Oskam; Sander de Hosson; Claudia van Deudekom

Op mensen die de boodschap krijgen dat ze ongeneeslijk ziek, komt heel veel af. Een eerste reactie is vaak de vraag 'Hoe lang heb ik nog?', maar na de eerste schik en de heftigheid van die eerste fase...

Live
Live
25 mei 2023
25
20:00
20:00

Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij hartfalen'

Sprekers: Bas Bekkers

Bij hartfalen (ook wel decompensatio cordis genoemd), pompt het hart minder goed bloed rond. Hierdoor werkt het hart minder goed en organen en spieren krijgen niet genoeg zuurstof en voedingss...

Live
Geaccrediteerd
Live
21 mrt. 2023
21
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Voltooid Leven

Sprekers: Gert van Dijk; Els van Wijngaarden

De voltooid leven-discussie in Nederland is nog altijd actueel binnen de politiek en de maatschappij.  Op verzoek van het kabinet presenteerde Els van Wijngaarden in 2020 haar onderzoek naar 'Vol...

Live
Geaccrediteerd
Live
16 mei 2023
16
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Helpen bij verlies en verdriet

Sprekers: Manu Keirse

Manu Keirse, hoogleraar rouw en pionier binnen de palliatieve zorg zal op 16 mei 2023 een avond spreken over een nieuw onderwerp: hoe gaan we om met het verlies van een ouder. Zowel het verlies en ver...

Live
Live
06 jul. 2023
06
20:00
20:00

Nadenken over de toekomst bij COPD

Sprekers: Kris Mooren; Sander de Hosson

COPD is een progressief verlopende, veelvoorkomende longziekte. Belangrijkste symptomen zijn een verminderd inspanningsvermogen, benauwdheid, chronisch hoesten met slijmproductie en pijn op de borst....

Live
Geaccrediteerd
Live
18 apr. 2023
18
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Delier in de palliatieve fase

Sprekers: Marijke Baden

Een delier is een plotseling optredende verwardheid met vaak een lichamelijke oorzaak, zoals een infectie. Het uit zich in gedragsveranderingen of emotionele stoornissen, zoals onrust, wantrouwen of v...

Live
Geaccrediteerd
Live
11 apr. 2023
11
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve Zorg bij hartfalen

Sprekers: Bas Bekkers; Marjan Aertsen

Hartfalen is een ernstige en meestal progressieve ziekte die gekenmerkt wordt door inspanningsbeperking, vermoeidheid en periodes met verslechtering van benauwdheid door het vasthouden van vocht. De p...

Live
Geaccrediteerd
Live
04 apr. 2023
04
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij COPD

Sprekers: Danielle Wester

COPD is een veelvoorkomende en niet te genezen ziekte welke in de tijd progressief is en gekenmerkt wordt door luchtwegvernauwing waardoor mensen benauwdheid bij inspanning en vermoeidheid ervaren. An...

Live
Geaccrediteerd
Live
28 mrt. 2023
28
20:00
20:00
Geaccrediteerd

Palliatieve zorg bij leverfalen

Sprekers: Carmen Glorie

Chronisch leverfalen kent een zeer wisselend, moeilijk voorspelbaar beloop en kan zelfs in het eindstadium nog genezen, met een levertransplantatie. Daarom kan het ingewikkeld zijn om behoefte aan pal...

On demand
Geaccrediteerd
On demand
Geaccrediteerd

Zorg in de laatste Levensfase

Sprekers: Anne Jan Toonstra; Eric Geijteman

Eric Geijteman is internist in het Erasmus Ziekenhuis Rotterdam en onderzoeker in de palliatieve zorg en zal deze avond dit belangrijke onderwerp presenteren.  Als een patiënt na een kort of lang...