WIJ ZIJN CAREND

ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!

Waarom

Carend vindt dat iedere patiënt de zorg moet krijgen die zij verdient. Ook als genezing niet meer mogelijk is. Met die drive is Carend opgericht. Wij zetten ons dagelijks in om de kwaliteit van palliatieve zorg structureel te verbeteren. Dat is hard nodig, want één op de drie patiënten krijgt op dit moment niet de gewenste zorg in de laatste levensfase. Dat komt enerzijds door een gebrek aan kennis en kunde en anderzijds door ons huidige zorgstelsel waarin palliatieve zorg niet de aandacht krijgt die noodzakelijk is. Met jouw hulp kan Carend hierin het verschil maken.

Hoe

Carend wil de patiënt en zijn naasten blijven steunen tot en met het einde. Het liefst in een vertrouwde omgeving en bij voorkeur met een vaste verpleegkundige of gespecialiseerde arts. Zover zijn we nog niet. Om die droom waar te kunnen maken hebben we mensen nodig. Daarom zetten we ons in om kennis en kunde rondom palliatieve zorg te vergroten. Dat doen we met een breed aanbod van praktijkgerichte opleidingen en webinars. Onze webinars zijn niet alleen voor zorgverleners toegankelijk, maar ook voor mantelzorgers, vrijwilligers, naasten en patiënten zelf. Kortom voor iedereen. Carend is ook actief op social media met blogs en columns. We werken mee aan publiciteitscampagnes en laten onze stem horen in het publieke debat over palliatieve zorg en stervensbegeleiding. Zo willen we het taboe op deze thema’s doorbreken.

Wat

Carend heeft slechts één doel: de beste zorg, ook als je niet meer beter wordt. Alles wat we doen staat in dienst van dat doel. Zo wordt de bijdrage die we vragen voor onze webinars en congressen volledig gebruikt voor verdere doorontwikkeling van onze scholingen, het optimaliseren van onze website tot een online forum waar iedereen vragen kan stellen en waar we verhalen vertellen over palliatieve zorg én willen we een businesscase laten maken voor een Centrum voor Palliatieve Zorg. Een centrum waar iedereen terecht kan of je nu patiënt, naaste, mantelzorger of zorgverlener bent. En als iemand niet meer zelf kan komen dan draaien we het om en gaan we zelf op stap. Bij ons is iemand nooit “uitbehandeld”.

We beloven plechtig dat we er alles aan doen om de kwaliteit van leven te verbeteren van patiënten, naasten, mantelzorgers én medewerkers. Juist als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg en die kan alleen maar gegeven worden door mensen die weten wat ze doen en dat (weer) mogen doen. En dat kunnen we echt met zijn allen bereiken!

Carend bestaat uit drie onderdelen, we leggen per onderdeel uit wat we doen:

Carend Opleidingen
Webinars
Wij organiseren wekelijks een webinar op dinsdagavond die een steeds groter wordende groep formele en informele zorgverleners trekt. In de webinars behandelen we alle relevante onderwerpen in de palliatieve en terminale zorg met landelijke experts op het betreffende onderwerp. Wij vinden de interactie met onze deelnemers erg belangrijk. Tijdens elk webinar kunnen mensen discussiëren in de chat, die gemodereerd wordt door artsen met deskundigheid in de palliatieve zorg. In het komende jaar zullen we ook publiekswebinars gaan organiseren in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en PZNL.
Fysieke nascholingen

Carend heeft in 2021 en 2022 samen met KWF en O2PZ de basis gelegd voor een intensieve nascholing voor hemato-oncologie verpleegkundigen ('de KWF-scholing'). Najaar 2023 start Carend in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Leeuwarden met de 'Leergang Palliatieve Zorg voor de VVT', een uitgebreide leergang over palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen uit de thuiszorg, het hospice en het verpleeghuis. In 2024 zal deze leergang ook in andere steden starten. Daarnaast werken we momenteel aan meerdere blended leerconcepten voor andere doelgroepen.

Congressen

Carend organiseert dit jaar twee grote congressen: het Jaarcongres 'Leven toevoegen aan de Dagen' in maart en het congres 'Zorg in de Stervensfase' in november. Daarnaast is er het Proactieve Zorg-symposium tijdens de Dutch Health Week in april. Ook in 2024 staan grote congressen in de planning en organiseren we verschillende (mid)dagsymposia over belangrijke onderwerpen zoals Mantelzorg, Rouw en Dementie.

Carend Maatschappij
Website

Publieke bewustwording vinden we erg belangrijk en we delen onze expertise op dit vlak graag. De website carend.nl trekt inmiddels maandelijks tussen de 50.000 en 70.000 bezoekers en we zullen verder investeren in de website. Er is een vaste redactie actief die samenwerkt met vaste auteurs en columnisten. Onze site is up to date en wisselt actualiteiten en journalistieke artikelen af met ervaringsverhalen over palliatieve zorg.

Campagnes
Carend werkt mee aan verschillende publiekscampagnes zoals de bekende SIRE-campagne "De Dood. Praat erover, niet eroverheen", maar ook campagnes van KWF en het Ministerie van VWS. Daarnaast ondersteunen we tal van initiatieven zoals de Wensambulance, Stichting Komma, de Bedsidesingers en VPTZ.
Boeken

Sabine Netters en Sander de Hosson vormen samen de (hoofd)redactie van het bekende leerboek "Probleem-georiënteerd denken in de Palliatieve Zorg", waarvan in het voorjaar 2023 een tweede druk verscheen. Daarnaast is Sander de Hosson auteur van het boek "Slotcouplet" en verscheen van zijn hand het boek "Leven toevoegen aan de dagen". Met deze boeken dragen we bij aan de kennisbevordering onder zorgverleners.

Carend Zorg
Het is onze expliciete wens om uiteindelijk een zorginstelling te worden waarin
we zelf excellente palliatieve zorg verlenen.

Ons team

Oprichters

Sabine Netters
Internist-oncoloog, kaderarts Palliatieve Zorg
Sander de Hosson
Longarts, expert en schrijver over palliatieve zorg

Docenten

Nick Dekker
AIOS Interne Geneeskunde
Edward Buitenwerf
AIOS Intensive Care
Wytze de Boer
AIOS Longziekten
Sam van Nierop
AIOS Interne Geneeskunde
Femke Peters
Physician Assistant Palliatieve Zorg
Olaf Geerse
AIOS longziekten | Postdoc Palliatieve Zorg
Alien Vos
AIOS Geriatrie | Onderwijskundige
Carlijn Veldman
AIOS Longziekten
Metta Bunk
Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg
Warner Postma
AIOS Cardiologie
Veera van Wijnen
AIOS Interne Geneeskunde
Marjan de Gruijter
Specialist Ouderengeneeskunde | Kaderarts Palliatieve Zorg
Alexander de Graeff
Internist-oncoloog | Hospice-arts
Lisan Ravensbergen
Anesthesioloog-pijnspecialist | Kaderarts Palliatieve Zorg
Edith Kok
Longarts | Kaderarts Palliatieve Zorg
Diede Jansen
ANIOS Geriatrie
Carmen Glorie
MDL-arts | Aandachtsgebied palliatieve zorg
Karlijn van Rooijen
Internist-oncoloog
Iemie Visser
Palliatieve zorg verpleegkundige | Verpleegkundig specialist in opleiding

Redacteuren

Afke Bohle
Coördinator redactie
Saskia Kok
Manager bij IPSO-centrum De IJssel
Jet Wedda
IC-verpleegkundige io
Gertien Koster
Maatschappelijk werker
Jos Schuring
Journalist

Ondersteuning & Advies

Barbera Oppenhuis
Adviseur
Steven Pleiter
Adviseur
Arianne Selderslaghs
Officemanager
Annelot van der Meulen
Staf-assistent | PhD Palliatieve Zorg
Jeroen Karsies
ICT-er
Inge van Drongelen
Coördinator congressen
Rosa Sleddering
Staf-assistent | AIOS Radiotherapie
Etje Verhagen
Klachtenfunctionaris | Geestelijk verzorger en GZ-psycholoog
Mariia Osovitnia
Graphic designer
Artem Rybachuk
Web developer
Michiel ter Haar
Financial Manager
Dian Paasman
Adviseur ouderenzorg | Aandachtsgebied mantelzorg

Webinarteam

Ronald Smeman
Audio-video technicus
Carlijn Veldman
AIOS Longziekten
Nick Dekker
AIOS Interne Geneeskunde
Rosa Sleddering
Staf-assistent | AIOS Radiotherapie
Olaf Geerse
AIOS longziekten | Postdoc Palliatieve Zorg
Edward Buitenwerf
AIOS Intensive Care
Annelot van der Meulen
Arts-onderzoeker palliatieve zorg
Diede Jansen
ANIOS Geriatrie
Wytze de Boer
AIOS Longziekten

Congresteam

Diede Jansen
ANIOS Geriatrie
Inge van Drongelen
Coördinator congressen
Sander de Hosson
Longarts, expert en schrijver over palliatieve zorg
Arianne Selderslaghs
Officemanager