WIJ ZIJN CAREND.

ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!

"You matter because you are you, and you matter till the end of your life"
dame Cicely Saunders, founder of the modern hospice movement

Carend staat voor Care at the end of life en verwoordt onze ambitie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de palliatieve zorg in Nederland. Dat begint bij het opleiden van zorgprofessionals (iets waar zij zelf ook om vragen) en leidt uiteindelijk tot de oprichting van een centrum voor palliatieve zorg. 

Sabine Netters
Sabine Netters
Lees meer
Sander de Hosson
Sander de Hosson
Lees meer
Jij?
Jij ?
Lees meer

Carend, een centrum waar iedereen die palliatieve zorg en stervenszorg nodig heeft terecht kan en tot zijn recht komt. Patiënten, naasten én zorgverleners. Carend, want ook als je niet meer beter wordt verdien je de beste zorg!



Want ook wij vinden dat de palliatieve zorg in Nederland beter moet en beter kan. Onderzoek in toonaangevende tijdschriften heeft al lang aangetoond dat goede palliatieve zorg leidt tot een verbetering van kwaliteit van leven én sterven (oa vanButsele Lancet 2018; Temel NEJM 2010) .
Ook is recent aangetoond dat het vroegtijdig inschakelen van palliatieve zorg tot vijf keer minder ongepaste en agressieve zorg leidt bij mensen met kanker in hun laatste levensmaand (Boddaert BMJ supp & pall care 2021).


Ongepaste zorg is bijvoorbeeld bij nacht en ontij nog naar de spoedeisende hulp moeten, omdat er niet is geanticipeerd op dat wat komen gaat. Dit geeft heel veel vermijdbare stress, leidt tot onnodig hoge zorgkosten en voorkomt dat mensen zorg ontvangen waar en hoe zij dat zelf willen.



Hoewel wij ons iedere keer weer verbazen dat dat anno 2021 nog steeds gebeurt, vinden we het ook weer niet zo gek wetende dat driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden vindt dat zij onvoldoende geschoold is in de palliatieve zorg (Nivel, 2020). En ook in de geneeskunde opleiding komt palliatieve zorg slechts sporadisch aan bod (van Bodegom, 2019).

 
Geen wonder dus dat zorgprofessionals soms gewoon niet weten wat zij moeten doen. Onacceptabel vinden wij dat en daarom gaan wij dat veranderen.

We zijn begonnen (Covid gedwongen) met online webinars en zijn momenteel druk doende om gebaseerd op de raamwerken van O2PZ modules te ontwikkelen over palliatieve zorg voor iedere zorgprofessional op ieder niveau.

Advance Care Planning (ACP) staat centraal en naast aandacht voor de lichamelijke klachten besteden wij bij Carend ook heel veel aandacht aan de andere aspecten van palliatieve zorg zoals psychosociale en existentiële zorgen.



Palliatieve zorg gaat namelijk over waardig leven én waardig sterven. Dit vergt, naast maatschappelijke bewustwording, generalistische & specialistische kennis van zorgprofessionals.
Zorg in de palliatieve fase richt zich op de zieke, de mens achter de aandoening. Iedere patiënt heeft een uniek verhaal. Dit unieke verhaal verdient aandacht. Juist in de laatste levensfase. Dat is het mooie van deze zorg !