WELKOM BIJ CAREND,

ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!

Nieuws

Palliatieve zorg bij leverfalen: webinar op 28 maart

Palliatieve zorg krijgt weinig aandacht bij patiënten met leverfalen. Ook in de medische vakliteratuur is het aantal publicaties hierover beperkt. Het...

Columns

Damocles

Ik probeer wat te slapen maar het kriebelt in mijn buik. Ik weet dat de uitslag waarschijnlijk vanmiddag al in mijn dossier staat en dat ik ga kijken.

Webinars

Online scholing live of wanneer het jou uitkomt.
Extra
On demand

Nierfalen heeft grote impact op alle domeinen van het welbevinden. Lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, jeuk, restless legs en benauwdheid kunnen optreden, maar ook zijn er vaak slaapstoornissen, angst en depressieve klachten. Het starten van di...

Live

Signaleren en verkennen van wat de palliatieve patiënt bezig houdt en dit integreren in proactieve zorgplanning In de definitie van palliatieve zorg staat dat er aandacht besteed moet worden aan de fysieke, sociale, psychologische en zingevi...

Live

De voltooid leven-discussie in Nederland is actueel binnen de politiek en de maatschappij.  Op verzoek van het kabinet presenteerde Els van Wijngaarden in 2020 haar onderzoek naar 'Voltooid Leven' in de groep van 55-plussers die het liefst hun l...

Live

Manu Keirse, hoogleraar rouw en pionier binnen de palliatieve zorg zal op 16 mei 2023 een avond spreken over een nieuw onderwerp: hoe gaan we om met het verlies van een ouder. Zowel het verlies en verdriet van jonge kinderen komt aan de orde, maar oo...

Live

In november 2022 zijn de herziene richtlijnen Angst in de palliatieve fase en Depressie in de palliatieve fase gepubliceerd. Wanneer iemand een ernstige ziekte doormaakt, heeft dat veel impact op het leven van diegene en z...