WELKOM BIJ CAREND,

ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!

Waarom?

Omdat je ook als je niet meer beter wordt, de beste zorg verdient! Toch is dat lang niet altijd het geval. Dat moet anders en daarom willen wij een centrum voor palliatieve zorg oprichten. Een zorgorganisatie waar palliatieve zorg niet meer het ondergeschoven kindje is, maar echt centraal staat. En dat kan wél, vinden wij. Het moet ook, want er is sprake van onnodige overbehandeling waardoor de kwaliteit van leven én sterven drastisch afneemt, terwijl de zorgkosten toenemen. Dat moet en kan omgekeerd. Hoe sneller, hoe beter. De noodzaak voor passende zorg op de juiste plek neemt zienderogen toe. Vergrijzing en een optelsom van steeds complexer wordende ziektes spelen daarin een grote rol. Mensen worden zich steeds bewuster van het belang van goede palliatieve zorg: “You matter because you are you. You matter to the last moment of your life, and we will do all we can to help you not only to die peacefully, but also to live until you die”. Wij (en vele andere zorgprofessionals) willen weer werken in een zorgorganisatie waar dat idee centraal staat. Waar goed opgeleide professionals iedere dag het verschil kunnen én willen maken voor patiënten en hun naasten in de palliatieve en stervensfase. Een organisatie waar verschillende professionals goed samenwerken en de vier domeinen van de palliatieve zorg gelijk gewaardeerd worden. Elke dag weer. Dat is onze droom en met jullie hulp gaat dat lukken! Carend, want ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!
Lees meer


Webinars over palliatieve zorg

Onze webinars zijn eigenlijk online Masterclasses waar jullie als publiek actief aan deel kunnen nemen (alleen kijken en luisteren mag ook). Ze worden altijd gemaakt en gegeven door inhoudsdeskundigen die dagelijks in de palliatieve zorg werken. Zij worden bijgestaan door een arts die ook onderwijskundige is. Alle webinars zijn geaccrediteerd door de relevante beroepsgroepen en O2PZ heeft onze webinars ook positief beoordeeld. Speciaal voor studenten, vrijwilligers en mantelzorgers bieden we de webinars voor slechts 7,50 euro aan, omdat wij geloven in de kracht van kennis! Carend, want ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!
Meer informatieHoud mij op de hoogte

nieuws,webinars en meer

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.