Belangrijk webinar: 'palliatieve zorg op de SEH' op dinsdag 30 mei

Auteur:
24.05.2023
Belangrijk webinar: 'palliatieve zorg op de SEH' op dinsdag 30 mei
Auteur:
24.05.2023

De aandacht voor palliatieve zorg neemt steeds meer toe. Ook op de afdelingen SEH van ziekenhuizen. Dat is een belangwekkende ontwikkeling, want een kwart van de personen die in 2017 overleed aan een aandoening relevant voor palliatieve zorg bezocht de SEH in de laatste maand voor overlijden. In 2020 was dit aantal toegenomen tot één op de drie. 

De meest voorkomende diagnoses bij deze patiënten zijn hartfalen, COPD, longkanker, CVA en pneumonie. Meer kennis over palliatieve zorg is dus relevant voor iedereen die op een SEH werkt, maar ook in de gehele acute zorgketen. Een palliatieve benadering van deze patiënten in deze keten heeft meerwaarde voor zowel de patiënten, hun naasten en het zorgpersoneel zelf. 

Op dinsdagavond 30 mei organiseert Carend een zeer relevant geaccrediteerd webinar over dit onderwerp voor alle betrokken zorgverleners (verpleegkundigen, huisartsen, ambulancepersoneel, medisch specialisten en iedereen die geinteresseerd is). Dit webinar zal gaan over palliatieve mogelijkheden binnen de acute zorgketen en is interessant voor artsen (medisch specialisten, huisartsen), verpleegkundigen en verzorgenden, maar eigenlijk voor de gehele zorgketen.

Sprekers zijn Doutsje Idzenga, SEH-arts KNMG en Ellen Kaag, Physician Assistant. Beiden zijn werkzaam op de SEH van het St Jansdal Harderwijk. 

Doutsje Idzenga is ook voorzitter van de werkgroep palliatieve zorg van NVSHA, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen.

Bovenstaand audiofragment komt uit de Podcast van Medisch Contact waarin Doutsje Idzenga te gast was.


Aanmelden kan via onderstaande link.

dinsdag 30 mei 2023
20:00 uur