Webinar Pijn in de palliatieve fase: “bij goede pijnbestrijding is er aandacht voor alle domeinen van de palliatieve zorg”.

Auteur: Carend Redactie
14.06.2022
Webinar Pijn in de palliatieve fase: “bij goede pijnbestrijding is er aandacht voor alle domeinen van de palliatieve zorg”.
Auteur: Carend Redactie
14.06.2022
Op 14 juni startte Carend met het eerste [webinar] (https://www.carend.nl/webinars#pijn-de-palliatieve-fase) in de reeks 'Symptoommanagement in de Palliatieve zorg". Op het programma die avond staat het belangrijke webinar **"Pijn in de Palliatieve Fase'.** Anesthesioloog en kaderarts palliatieve zorg [Lisan Ravensbergen](https://www.linkedin.com/in/lisan-ravensbergen-aa833624/?originalSubdomain=nl) zal op alle aspecten van pijn en pijnbehandeling ingaan en zal ook uitgebreid stilstaan bij het 'total pain concept', de multidimensionele pijnbehandeling die al door oermoeder van de palliatieve zorg, Cicely Saunders, ontwikkeld is. Het webinar is voor iedereen toegankelijk en voor zorgverleners geaccrediteerd. *Wat doet u precies in het dagelijks leven? Wat is een kaderarts palliatieve zorg?* Ik ben moeder van twee puberjongens en werk als zelfstandig anesthesioloog-pijnspecialist, kaderarts palliatieve zorg en als SCEN-arts. Mijn ervaring als pijnspecialist heb ik opgedaan in Hoorn en op het moment doe ik dat werk in Beverwijk (RKZ). Een kaderarts is een arts die een post-academische opleiding heeft gedaan in een bepaalde richting met als doel om de artsen die bij bepaalde complexe problematiek er niet uit komen, kunnen terugvallen op jou als expert op dat gebied. Je hebt voor de kaderopleiding palliatieve zorg de nederlandse variant en de internationale opleiding in Cardiff, Wales. *U zal een presentatie houden over pijn. Hoe vaak komt pijn voor in de palliatieve fase? En hoe vaak in de stervensfase? * Pijn komt in de palliatieve fase in gemiddeld ruim de helft van de gevallen voor. In de stervensfase is dat iets minder het geval (40%). *Wat is het 'total pain'-concept? * Eigenlijk is het total pain concept de door Cicely Saunders bedachte voorloper van de multidimensionale kijk op een symptoom, in dit geval pijn. Dus in dit geval wil dat zeggen, dat je kijkt naar wat de pijn betekent in fysieke zin, wat de gedachten erover zijn en de psychische consequenties, zoals verdriet, boosheid of erger, wat de sociale setting doet met de patiënt met pijn en wat de gevolgen van de pijn zijn voor diens naasten of netwerk en ook wat de pijn voor betekenis heeft in iemands leven, zoals de impact van de beperkingen door de pijn of van de gevolgen van het gebruik van medicatie in iemands leven. Pijn wordt niet alleen behandeld met medicijnen als morfine, maar door aandacht voor alle domeinen van de palliatieve zorg. *De palliatieve zorg krijgt steeds meer aandacht. Wat is uw ideaalbeeld van de palliatieve zorg? Wat zou u als eerste veranderd willen zien?* "Mijn ideaalbeeld is, dat palliatieve zorg een bekende vorm van zorg is voor alle mensen en dat die optimaal beschikbaar is van eenvoudig tot complex. Mijn missie is om palliatieve zorg verder te helpen professionaliseren en ik leg mijn focus hierbij op de medisch specialisten en in het bijzonder de kaderartsen. Ik ben van mening, dat de soort mensen die aktief zijn in de palliatieve zorg een selectie is van soms te lieve mensen. Mensen die heel hard werken en veel palliatieve zorg klussen doen naast hun al hele drukke werk, zoals de medisch specialisten die consulent zijn in een palliatief team in een ziekenhuis. Door dit werk noodgedwongen ‘voor gratis’ te doen, werken zij ongewild mee aan het ondermijnen van een professionele opzet van dit belangrijke werk. Daarbij is er veel uitval door burn-out en te weinig tijd voor het uitdragen van de kennis (onderwijs). Mijn visie is dan ook, dat als je ergens heel veel kennis en ervaring in hebt opgedaan, je dit niet weg hoeft te geven omdat het systeem er nog geen vorm voor heeft. En mijn hoop is, dat dit langzamerhand mogelijk wordt, doordat raden van besturen en zorgverzekeraars inzien, dat voor niets de zon opgaat, maar dat gespecialiseerd zorgverleners, ook al zijn ze nog zo lief en behulpzaam ingesteld, gewoon bekostigd moeten worden. De tijd dat palliatieve zorg liefdadigheid was, is echt voorbij". ----- Wat? Webinar Pijn in de Palliatieve Fase Wanneer? Dinsdag 14 juni Hoe laat? 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur Waar? Thuis achter je laptop Voor wie? Artsen, verpleegkundigen, paramedici en verzorgenden. Zoals de palliatieve zorg bedoeld is, zijn al onze scholingen multidisciplinair Inschrijven? Kan [hier](https://www.carend.nl/webinars#pijn-de-palliatieve-fase). Het webinar wordt binnenkort on demand aangeboden.