Deze week start bijzonder vierluik: Kinderpalliatieve zorg

Auteur: Carend Redactie
10.09.2022
Deze week start bijzonder vierluik: Kinderpalliatieve zorg
Auteur: Carend Redactie
10.09.2022
De komende maand organiseert Carend een bijzondere webinarreeks, in nauwe samenwerking met het [Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg](https://www.kinderpalliatief.nl). In dit vierluik wordt aandacht besteed aan de volle breedte van de kinderpalliatieve zorg, dus zowel de medische als de existentiele en psychosociale aspecten. Deze zorg start vanaf de diagnose van een ongeneeslijke of levensbedreigende aandoening. Kinderpalliatieve zorg draait echter niet alleen om het zieke kind. Het hele gezin kan hulp en ondersteuning krijgen bij de verzorging en begeleiding. Naast medische of verpleegkundige zorg kan het ook gaan om pedagogische of psychosociale hulp of spirituele zorg. Dit valt allemaal onder palliatieve zorg, waarbij de focus op de kwaliteit van leven én sterven ligt. Door medisch-technische vooruitgang worden steeds meer 'palliatieve kinderen' volwassen. Dit brengt voor de beroepsgroepen in de volwassenenzorg nieuwe uitdagingen met zich mee. Hierdoor is kinderpalliatieve zorg belangrijk in brede context en niet alleen in de (kind)specialismen. Het gevarieerde programma met zowel ervaringsdeskundigen als zorgverleners, maakt deze reeks ook erg geschikt om te volgen als je in de volwassenzorg werkt. Alle webinars zijn als geheel, maar ook afzonderlijk van elkaar te volgen. Accreditatie voor 2 punten per webinar wordt aangevraagd voor verpleegkundig specialisten (VSR), physician assistants (NAPA), verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN). Voor geestelijk verzorgers wordt accreditatie voor 0,5 punt per webinar aangevraagd. De webinars zijn uiteraard ook toegankelijk voor niet-zorgverleners. Studenten krijgen korting. **Programma**: Dinsdag 13 september: **'Kennismaking met de kinderpalliatieve zorg'** (Met: hoogleraar kindergeneeskunde Eduard Verhagen en moeder Paula van Driesten). Lees [hier](https://www.carend.nl/webinars#kennismaking-met-kinderpalliatieve-zorg-van-toen-tot-nu) meer. Dinsdag 20 september: **'Praten over de dood met kinderen'**. (Met: kinderoncoloog Erna Michiels, rouwtherapeut Agmar Butcher en moeder Marjolein Broeren). Lees [hier](https://www.carend.nl/webinars#praten-over-de-dood) meer. Dinsdag 27 september: **'Levend verlies'** (Met: rouw- en verliestherapeut Tanja van Roosmalen). Lees [hier](https://www.carend.nl/webinars#kinderpalliatief-levend-verlies) meer. Dinsdag 4 oktober: **'Zingeving bij ongeneeslijk zieke jongeren'**. (Met: geestelijk verzorger Nette Falkenburg en hospiceverpleegkundige Nienke van de Giessen). Lees [hier](https://www.carend.nl/webinars#zingeving) meer.