Carend lid van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

Auteur:
16.03.2023
Carend lid van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)
Auteur:
16.03.2023

De Stichting Carend is op 15 maart 2023 toegetredentot de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

Voor zorgverleners die staan voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten, heeft de toetreding tot dit landelijke samenwerkingsverband één groot voordeel: het wordt hierdoor eenvoudiger om vanuit een gedeelde visie, samen, de palliatieve en terminale zorg te verbeteren. 


Voor zorgverleners die staan voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten, heeft de toetreding tot dit landelijke samenwerkingsverband één groot voordeel: het wordt hierdoor eenvoudiger om vanuit een gedeelde visie, samen, de palliatieve en terminale zorg te verbeteren. 


De organisaties die tot nu toe lid zijn van de coöperatie delen veel kennis en ervaring over het organiseren en verbeteren van de palliatieve zorg. Carend richt zich nadrukkelijk op het verspreiden van kennis. De samenwerking binnen PZNL is daardoor een goede stap in de richting van de verdere ontwikkeling van hoogwaardige palliatieve en terminale zorg in Nederland. 


Carend helpt de kennis en kunde in de palliatieve zorg te vergroten 


De toetreding tot PZNL betekent voor Carend een intensievere samenwerking op het gebied van  publieksvoorlichting, leren in praktijk, informatie uitwisseling, netwerkzorg en ook registratie & onderzoek. Dit krijgt vorm en accenten samen met de andere PZNL-leden in het perspectief van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II.


Sander de Hosson, voorzitter van de stichting Carend: We brengen onze ervaring met het overbrengen van kennis en kunde via opleidingen, congressen en webinars voor zorgverleners mee in dit samenwerkingsverband. Ook dragen we graag bij aan het vergroten van de bewustwording over palliatieve zorg.” Samen werken aan palliatieve zorg 


De keuzevrijheid van de patiënt, de toenemende vergrijzing en de druk op zorgverleners om zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving verzorgd te worden, maken de noodzaak tot een eenduidige visie op de organisatie en de ondersteuning van de palliatieve zorg alleen maar groter. Een belangrijke randvoorwaarde is het integreren van de palliatieve zorg essenties in de brede gezondheidszorg.  Het vergroten van bewustwording in maatschappij en bij professionals door kennis en kunde rondom palliatieve zorg te delen is een prioriteit. “Dat is een aanzienlijke opgave, waar we alleen maar in slagen als we de krachten bundelen en daar  vanuit verschillende invalshoeken  met passie en visie in gezamenlijkheid aan werken, aldus De Hosson. 


Prof. Saskia Teunissen, bestuurder PZNL


“PZNL ziet er naar uit om samen te werken met Carend als nieuw lid van de coöperatie, zegt Saskia Teunissen, bestuurder van PZNL. “Door deze nieuwe verbinding breiden we de diversiteit van de coöperatie uit. Het grote bereik van Carend met  een mooi scala aan opleidingen, webinars en congressen kan veel bijdragen aan de realisatie van doelen in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Samen bereiken en raken we een grotere groep mensen, burgers, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers.”