Death over dinner: tussen de gerechten door praten over de dood

Auteur: Gertien Koster
25.03.2024
Death over dinner: tussen de gerechten door praten over de dood
Auteur: Gertien Koster
25.03.2024

Marian Sterke geeft als zelfstandige stervensbegeleiding in de thuissituatie en ze maakt als grafisch ontwerper levensboeken. Je kunt haar ook vragen om een death-over-dinner bijeenkomst te leiden. Dat is een gesprek met vrienden of familie, waarbij er tussen de gerechten door over de dood wordt gesproken.  

Marian: “Jammer dat het nog zo weinig gebeurt in Nederland. Een collega was gevraagd om een death-over-dinner te begeleiden maar zij was verhinderd. Ik vond het leuk om voor haar in te vallen en bied het nu als dienst aan via mijn website. 

Het was een bijzondere bijeenkomst. De aanvrager was een mevrouw van midden zestig. Ze had een aantal vriendinnen uitgenodigd en een apart zaaltje van een horecagelegenheid gehuurd. De gasten waren van tevoren door de gastvrouw geïnformeerd over het thema dat besproken zou worden. Mevrouw was niet ziek maar besefte wel dat ze na haar pensionering aan haar laatste levensfase begon en dat het niet verkeerd is om dan op tijd na te denken over je wensen rondom het levenseinde. Ze vond het leuk om daarover van gedachten te wisselen met haar vriendinnen.

Zij en ik hebben samen geschikte vragen bedacht die overigens alleen als warming-up dienden. Het gesprek kwam daarna gelijk in volle gang. Sommigen hielden zich eerst op de achtergrond maar kwamen later ook los. Ik vroeg bijvoorbeeld of zij wel eens met hun gezinsleden over de dood praten. En ook of ze nadenken over hoe ze willen sterven. Wie wil je daarbij hebben en waar zou je willen zijn, thuis of in een hospice?  De een had er meer over nagedacht dan de ander. Dat heeft vooral te maken met wat iemand al hebt meegemaakt op dat gebied. Verschillende deelnemers gaven aan dat zij het heel zinvol vonden en dat ze van plan waren het gesprek aan te gaan met hun omgeving.”