Drieluik over euthanasie (webinar-serie) in april

Auteur:
10.01.2024
Drieluik over euthanasie (webinar-serie) in april
Auteur:
10.01.2024

In april organiseren Carend en het Expertisecentrum Euthanasie een drieluik over euthanasie. Hiermee komen zij tegemoet aan de grote vraag naar meer kennis over deze onderwerpen.

Het drieluik zal starten op 2 april met het Webinar 'Euthanasie in de dagelijkse praktijk' waarin arts Joyce de Bruin en verpleegkundige en consulent euthanasie Ans Duteweert uitvoerig in zullen gaan op de beslismomenten in het euthanasietraject. Zij maken daarbij gebruik van verschillende leermiddelen, waaronder casusbesprekingen, discussies en videomateriaal. 

Op 9 april zullen specialist ouderengeneeskunde Pieter Stigter en verpleegkundige Wiepkje Machiela uitgebreid ingaan op de problematiek rond 'Euthanasie bij dementie en stapeling van ouderdomsklachten'. Met de toenemende vergrijzing en het ouder worden van onze patiënten, stijgt ook het aantal mensen met dementie. Daarbij leert de ervaring dat deze patiënten ook steeds meer de behoefte hebben een regeling te treffen om een, in hun ogen, ontluisterend levenseinde te voorkomen. De Nederlandse euthanasiewet biedt ruimte voor euthanasie bij dementie. Maar slechts een zeer klein deel van deze verzoeken leidt tot een actieve levensbeëindiging. Na dit webinar is uw kennis over de wettelijke kaders bij dementie en bij stapeling van ouderdomsklachten up to date, maar hebt u ook uw eigen mening/houding ten aanzien van euthanasie bij dementie kunnen nuanceren èn aanscherpen. 

Het derde webinar, op 16 april, draagt de titel 'Euthanasie bij psychiatrische aandoeningen', een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Het is een hardnekkig misverstand dat een patiënt terminaal moet zijn om voor euthanasie in aanmerking te komen. De euthanasiewet zegt niets over de levensverwachting van de patiënt. Ook een euthanasieverzoek van een patiënt met een psychiatrische aandoening, die nog vele jaren zou kunnen leven, kan worden gehonoreerd. Centraal staat dat het verzoek vrijwillig en weloverwogen is en het lijden ondraaglijk en uitzichtloos. Als een terminaal zieke patiënt om euthanasie verzoekt, ligt het meestal voor de hand dat deze voorwaarden vervuld zijn, maar voor patiënten met een psychiatrische stoornis is dat in de praktijk niet zo objectief toetsbaar. Een psychiater en consulent euthanasie Dominique Rijnja nemen ons mee in de medische ethiek en de besluitvorming binnen vaak complexe afwegingen.

De webinars zijn in eerste instantie bestemd voor artsen, maar zeker aangezien binnen het proces van vraag van de patient, de gesprekken erna en de uiteindelijke uitvoering ook velen anderen een rol hebben, zal het webinar ook interessant en toegankelijk zijn voor andere zorgverleners zoals verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en paramedici. De webinars zijn geaccrediteerd voor alle relevante beroepsgroepen en zowel afzonderlijk als geheel te volgen. Leden van V&VN en de NVDA krijgen 10% korting als geregistreerd zijn bij Carend.

Hieronder vindt u een verwijzing naar alle webinars.