Het ongekende belang van vrijwilligers in de palliatieve en terminale zorg

Auteur:
08.04.2022
Het ongekende belang van vrijwilligers in de palliatieve en terminale zorg
Auteur:
08.04.2022

Vrijwilligers doen belangrijk werk bij mensen die gaan sterven. Zij verlenen hulp en troost op de meest moeilijke momenten in hospices en bij mensen thuis, soms ook in het ziekenhuis of een andere zorginstelling. Het belang van dit werk is ongekend. Op 28 apil gaat presentator Wouke van Scherrenburg tijdens een avondwebinar in gesprek met een aantal van deze vrijwilligers en met Carla Aalderink, directeur van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve en Terminale Zorg). Wij mochten haar alvast vragen stellen.

Hoeveel vrijwilligers zijn er in Nederland werkzaam binnen de palliatieve en terminale zorg? De VPTZ-lidorganisaties hebben samen ruim 12.000 vrijwilligers, verspreid over het hele land. Omdat niet alle vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg lid zijn van VPTZ, kennen wij niet het totaal aantal in Nederland.

Wat doen vrijwilligers precies binnen deze zorg? De VPTZ-vrijwilligers zijn speciaal opgeleid om ondersteuning te bieden in de laatste levensfase. Zij bieden een luisterend oor en geven tijd en aandacht aan u en uw naasten. Vaak is ‘er zijn’ al heel waardevol. Samen met de mantelzorgers en de beroepsmatige zorg doen de vrijwilligers wat gedaan moet worden in deze onzekere, maar ook bijzondere periode. Zij verrichten geen medische handelingen en zijn er niet voor de zware huishoudelijke taken, maar ondersteunen daar vaak wel bij. Vrijwilligers kunnen taken van de mantelzorgers overnemen, zodat zij even afstand kunnen nemen en tijd voor zichzelf hebben. Weten dat er dan iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment zo nodig is. Ook bieden de vrijwilligers de mantelzorgers emotionele ondersteuning. Naast vrijwilligers in de primaire zorg, ‘aan het bed’, zijn er veel vrijwilligers in andere rollen en functies: tuin, technische werkzaamheden, koken, pr-werkgroepen, bestuur enz.

VPTZ is de overkoepelende organisatie. Wat doet VPTZ precies? VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de palliatieve terminale zorg door vrijwilligers. Deze zorg wordt thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. Wij ondersteunen onze ruim 200 lidorganisaties, behartigen hun belangen en stimuleren de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. De VPTZ Academie biedt een breed scala aan trainingen voor vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders in de palliatieve terminale zorg die werkzaam zijn bij de VPTZ-lidorganisaties.

Hoe werkt VPTZ aan kennisbevordering onder de aangesloten vrijwilligers? De leden van VPTZ Nederland zijn organisaties, de vrijwilligers zijn verbonden aan die organisaties. VPTZ Nederland verzorgt allerlei trainingen voor vrijwilligers. De lidorganisaties kennen daarnaast nog allerlei vormen van deskundigheidsbevordering: voorlichtingen, themabijeenkomsten, workshops, intervisie enz. Of zelf georganiseerd of samen met partners in de regio.

Wat zou je graag verbeterd willen zien binnen de palliatieve en terminale zorg, met name met het oog op de vrijwilligers? Wat zijn je idealen binnen de palliatieve zorg? De inzet van deze vrijwilligers komt regelmatig niet of te laat op gang, zeker in thuissituaties. Vaak omdat deze mogelijkheid niet bekend is bij zorgverleners. Elkaar kennen en meer en beter samenwerken is hier het cruciale punt. Wij willen de samenwerking tussen alle relevante partijen (zoals thuiszorgaanbieders en huisartsen) verbeteren, met als achterliggende doel dat iedereen kan overlijden op de plek van voorkeur.’

28 april wordt een interessante avond, want we zullen het niet alleen over deze vrijwilligers hebben, maar óók over het koppelbed, de waakmand en de wensambulance. De opbrengst gaat naar deze doelen.

Schrijf je snel in

Foto: VPTZ