Inschrijving 'Het ACP-congres'op 13 juni in de Jaarbeurs geopend

Auteur: Carend Congres Redactie
09.02.2023
Inschrijving 'Het ACP-congres'op 13 juni in de Jaarbeurs geopend
Auteur: Carend Congres Redactie
09.02.2023

Op 13 juni organiseren Carend en de Dutch Health Hub  (onderdeel van de Jaarbeurs) 'Hét ACP-congres'.  Een datum om in uw agenda vast te pinnen, want wij zullen op deze middag dit belangrijke onderwerp van álle kanten beschouwen. Dit congres vindt plaats tijdens de Dutch Health Week, maar kan separaat bezocht worden.

De inschrijving is nu geopend en kan via deze link.

Advance care planning

ACP, ook wel pro-actieve zorgplanning genoemd, krijgt een steeds belangrijkere plek binnen het medisch en verpleegkundig domein. ACP is het vooraf goed doorspreken van wensen, behoeften en onzekerheden met de patiënt en alle betrokkenen over de toekomst bij ernstige ziekten. Welke behandelingen zou iemand nog wel willen en welke niet meer? Maar ook: waar liggen de grenzen van de geneeskunde? Wat wil iemand nog weten over wat hem te wachten staat bij de behandeling, maar ook later als de stervensfase begint. ACP is niet één gesprek, maar een traject waarin zorgverlener, patiënt en naasten van gedachten wisselen over de wensen.

Tijdens dit congres zullen er presentaties zijn over ACP bij COPD, bij hartfalen, bij dementie, maar ook hoe ACP in het ziekenhuis en binnen de huisartsenpraktijk vorm gegeven kan worden. Het congres is bedoeld voor zorgverleners en is multidisciplinair huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers, beleidsmakers. Gezamenlijk zullen we proberen om vanuit alle perspectieven te spreken. 

Factsheet van de SIRE-campagne van 2022 over ACP

Programma 13 juni Hét ACP-congres.

12.30 Inschrijving met koffie en thee

13.00 uur. Inleiding: de basisprincipes van advance care planning - Sander de Hosson (dagvoorzitter)

Aan het begin van de middag zetten we de belangrijkste principes van ACP op een rij. Welke ziektetrajecten zijn er? Wat zijn de belangrijkste verschillen in ACP bij deze verschillende ziektetrajecten? Een inleiding over dit belangrijke onderdeel van de (palliatieve) zorg.

Dagvoorzitter Sander de Hosson

13.15 uur. Nadenken over de toekomst bij dementie - Judith Meijers

Dementie is een progressieve en ongeneeslijke aandoening. Idealiter wordt vanaf het stellen van de diagnose dementie een palliatieve zorgbenadering toegepast. Daarbij is er aandacht voor behoeften op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak. Ook is er aandacht voor mantelzorgers, die vaak een grote rol vervullen in de zorg voor mensen met dementie. In latere stadia van dementie nemen deze mantelzorgers vaak (deels) de besluitvorming over de zorg over. Het is daarom belangrijk deze te betrekken bij ACP-gesprekken, en dat zij geïnformeerd en gehoord worden in de besluitvorming aan het levenseinde.

Lees hier meer over de spreker, deze lecture en het onderwerp.

Judith Meijers

14.00 uur. ACP bij orgaanfalen (COPD en hartfalen) - Marloes Jansen en Sandra Rozeboom

Bij orgaanfaalziektes (zoals bij voorbeeld COPD of hartfalen) is het ziektetraject gemiddeld genomen lang, soms vele jaren. Symptomen varieren over de tijd en de ziektes gaan gepaard met soms acute verslechteringen en dan weer langere periodes met stabiliteit. Het is vaak erg lastig om een goed moment te vinden om het ACP-gesprek te starten. Toch is het belangrijk dat dit gesprek wel gevoerd wordt en niet thuis in het midden van een weekenddienst door een waarnemer of midden in de nacht op de SEH bij een erg benauwde patiënt. Verpleegkundig specialisten Marloes Jansen en Sandra Rozeboom nemen ons mee in de wereld van ACP bij COPD en hartfalen.

Lees hier meer over de sprekers, deze lecture en het onderwerp.

Marloes Jansen, verpleegkundig specialist COPD

Sandra Rozeboom, verpleegkundig specialist hartfalen

14.45 uur. Pauze met koffie/thee


15.00 uur. De ACP-polikliniek in het ziekenhuis - Dave Tjan

Anesthesist Dave Tjan is een van de stuwende krachten achter de ACP-polikliniek in het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede. Op de poli's cardiologie, nefrologie, geriatrie, oncologie MDL, neurologie en longziekten worden structureel ACP-gesprekken aangeboden aan patiënten met verhoogde kwetsbaarheid. In deze presentatie deelt hij de lessen, de weerstanden én de kosten en baten van deze voor Nederland grotendeels unieke aanpak die navolging verdient. Lees meer over de ACP poli in het Gelderse Vallei Ziekenhuis via deze link.

Lees hier meer over de spreker, deze lecture en het onderwerp.


Anesthesist Dave Tjan

15.45 uur. ACP in de huisartsenpraktijk - Mirjam Willemsen

Huisartsen kennen de patiënt en hun sociaal netwerk vaak lang en goed. Om die reden spelen zij een belangrijke rol bij ACP. Niet altijd wordt hun kennis ingezet in de tweedelijn, waar sommige gesprekken opnieuw worden gedaan. Hoe verloopt ACP hedentendage in de eerstelijnsgeneeskunde en wat is er voor nodig om tot betere afstemming te komen met de verschillende zorglijnen rond de patiënt. Huisarts Mirjam Willemsen zal uitgebreid ingaan op de praktijk van ACP bij de huisarts. Willemsen zet zich al jaren in voor goede palliatieve zorgverlening. Mirjam Willemsen is huisarts, maar tegelijkertijd ook patiënt. Ze heeft uitgezaaide longkanker en zal ACP ook vanuit dat perspectief beschouwen.

Lees hier meer over Mirjam Willemsen, haar lecture en dit onderwerp.


Huisarts Mirjam Willemsen


16.30 uur.  Conclusies en afronding - Sander de Hosson

Wat zijn de lessons learned? Wat nemen de deelnemers mee naar huis? Waar is behoefte aan?

Aan de hand van een aantal stellingen en interactieve vragen gaat dagvoorzitter Sander de Hosson in gesprek met de deelnemers van het congres. 

Inschrijving en accreditatie

De inschrijving voor dit congres start binnen twee weken. Als u zich aanmeldt voor de tweewekelijkse nieuwsbrief van Carend, krijgt u tijdig alle informatie over dit congres.

U krijgt gelijktijdig toegang tot de 'Dutch Health Week', hiertoe zullen wij u gegevens doorgeven aan de organisatie van dit congres. Uw gegevens worden met niemand anders gedeeld.

Accreditatie wordt aangevraagd voor ABAN, V&VN, NAPA, VSR, geestelijk verzorgers, NVDA, NVvPO en Kabiz.

Kosten

De kosten voor het congres zijn:

Deelnemers: 149,90

Leden van V&VN, NVDA, NVvPO: 135,00 euro (alleen na registratie op Carend.nl)

Studenten: 75,00 euro (alleen aanmelden met studenten mailadres)

Inschrijven kan via deze link.

Wij kijken ernaar uit om u te mogen ontmoeten op 13 juni!