Internist Netters: "Meer houvast nodig voor goed toepassen continue palliatieve sedatie"

Auteur: Doq/Michel van Dijk
18.11.2022
Internist Netters: "Meer houvast nodig voor goed toepassen continue palliatieve sedatie"
Auteur: Doq/Michel van Dijk
18.11.2022
"Continue palliatieve sedatie wordt toegepast bij een op de drie verwachte overlijdens in Nederland, blijkt uit de herziene multidisciplinaire richtlijn Palliatieve sedatie. Het gaat dus om veel mensen. Om patiënten en zorgverleners meer houvast te geven over hoe hiermee om te gaan is meer onderzoek nodig naar een goede toepassing van continue diepe sedatie", aldus internist-oncoloog Sabine Netters. De herziene multidisciplinaire richtlijn Palliatieve sedatie is sinds augustus jl. van kracht. Een update van de eerdere richtlijn uit 2013 was gewenst, stelt Netters, werkzaam in de Isala Klinieken. Zij is medeoprichter van Carend, een organisatie die streeft naar betere palliatieve zorg in Nederland. “Er is de afgelopen jaren veel verbeterd in de palliatieve zorg in Nederland. In 2013 waren er nog nauwelijks palliatieve ziekenhuisteams. En ook de PaTz-groepen (Palliatieve Zorg Thuis) kenden we nog niet. De herziene richtlijn benadrukt daarom, meer dan de vorige richtlijn, dat palliatieve sedatie altijd vraagt om multidisciplinaire besluitvorming. Een arts kan zo’n beslissing niet alleen nemen. Er zit altijd een team omheen, zoals een specialist Ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en/of een casemanager Dementie.” Lees het hele artikel op [Doq.nl](https://www.doq.nl/meer-houvast-nodig-voor-goed-toepassen-continue-palliatieve-sedatie/?hash=75e4374aa05da63dcfe5cd0e9d4e9504) ![internist-oncoloog-SabineNetters-min-300_300-300x300.jpg](https://carend.nl/storage/app/media/uploaded-files/internist-oncoloog-SabineNetters-min-300_300-300x300.jpg) ----- Sabine Netters spreekt ook over dit onderwerp op het Carend Congres van 16 maart 2023. Lees [hier](https://www.carend.nl/artikel/carend-congres-16-maart-2023-leven-toevoegen-aan-de-dagen-inschrijving-geopend) meer. ![IMG_5013.jpg](https://carend.nl/storage/app/media/uploaded-files/IMG_5013.jpg) Met dank aan Doq.nl. Foto header: IStock Foto Sabine Netters: eigen foto