Komende winter extra uitgebreide basiscursus palliatieve zorg voor 2e lijn verpleegkundigen

Auteur: Carend Redactie
30.11.2022
Komende winter extra uitgebreide basiscursus palliatieve zorg voor 2e lijn verpleegkundigen
Auteur: Carend Redactie
30.11.2022

Tweede pilot basiscursus palliatieve zorg: begint snel. Inschrijven op binnenkomst! Vorige keer was deze cursus binnen twee dagen vol.

Met veel enthousiasme willen we jullie laten weten dat het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en Carend samen een basistraining palliatieve zorg voor oncologie verpleegkundigen hebben ontwikkeld. Afgelopen zomer hebben we 120 verpleegkundigen deze training kunnen aanbieden en komende winter mogen we een 2e groep verwelkomen.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor 2e lijn verpleegkundigen die ervaren én drukbezet zijn. Dit houdt in dat de basistraining kort maar krachtig is en toegespitst op de dagelijkse praktijk in een ziekenhuis: dat wat geleerd wordt, leidt direct de volgende dag tot betere zorg voor de patiënt. Er zal speciale aandacht uitgaan naar communicatieve vaardigheden en naar “zorg voor de zorgenden”.

Onze docenten zijn zelf allemaal werkzaam in de zorg en kennen de praktijk goed. De workshops zijn ontwikkeld door experts op het gebied van palliatieve zorg, zoals oncoloog Alexander de Graeff, grondlegger van de richtlijnen palliatieve zorg, en Etje Verhagen, psycholoog en geestelijk verzorger.

Noodzaak

Uit onderzoek, verricht door Nivel (Nivel, 2020) is naar voren gekomen dat maar liefst vier van de vijf verpleegkundigen (80%) aangeven dat zij zichzelf onvoldoende geschoold vinden op het gebied van de palliatieve zorg. Zij voelen zich tekortschieten op dat vlak, hetgeen kan leiden tot verlies in werkplezier, uitval en zelfs afscheid nemen van ons prachtige vak. Niet alleen de patiënten en de naasten, maar ook de verpleegkundigen zelf verdienen veel beter.

Inhoud en Logistiek

De training bestaat uit 8 modules van elk 2-3 uur verspreid over een kwartaal. Elke module wordt 2x gegeven (een week na elkaar) dus mocht een verpleegkundige een keer niet kunnen kan hij of zij een week eerder of later aansluiten bij een andere groep om alsnog dezelfde module te kunnen krijgen.

De totale tijdsinvestering is ongeveer 20 uur in één kwartaal. Er is voor maar liefst 21 punten accreditatie toegekend door V&VN. Vijf van de acht modules zullen online gegeven worden (duur 2 uur) en kunnen dus vanuit huis gevolgd worden. Drie van de acht modules zullen fysiek gegeven worden in het makkelijk bereikbare Mercure hotel te Zwolle (duur 3 uur; mits Covid-19 dit toelaat). De training zal feestelijk worden afgesloten met een Masterclass over Rouw, een persoonlijke overhandiging van een certificaat aan iedereen en uiteraard een borrel. Uiteraard bent u als leidinggevende van harte uitgenodigd voor deze feestelijke afsluiting en zult u ook de gelegenheid krijgen om uw medewerkers te feliciteren.


Andere zorgprofessionals die veel werken met patiënten met kanker zoals poliklinisch verpleegkundigen en collega’s van de dagbehandeling zijn ook welkom. Dit geldt ook voor geestelijk verzorgers, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers en (zaal)artsen die gekoppeld zijn aan de klinische afdeling. Voorwaarde is wel dat iedereen enthousiast is en bereid is om de gehele basistraining te volgen.


De tegenprestatie die we hopen te ontvangen is feedback van de deelnemers. Deze feedback zullen we, samen met AmsterdamUMC, gaan gebruiken om de basistraining te verbeteren.


Data

Introductie deel 1 16 of 23 februari 18h30 – 21h30 Zwolle

Introductie deel 2 2 of 9 maart 18h30 - 21h30 Zwolle

Pijn 23 of 30 maart 19h30 - 21h30 Online

Dyspnoe 6 of 13 april 19h30 - 21h30 Online

Tractus digestivus 20 of 26 april (i.p.v. 27 april) 19h30 - 21h30 Online

Sterven en sedatie 3 (i.p.v. 4 mei) of 11 mei 19h30 - 21h30 Online

Mantelzorg e-learning individueel tussen 11 en 25 mei

Mantelzorg 25 mei of 1 juni 18h30 – 21h30 Zwolle

Rouw 8 juni 18h30 – 21h30 Zwolle

Voorafgaand aan de bijeenkomsten van 16/23 februari, 2/9 maart, 25 mei/ 1 juni en 8 juni is er soep met een broodje.

Nieuw toegevoegd: Bridging the Gap

Samen met onderzoekers van RadboudUMC ontwikkelen wij een speciale module waar Mantelzorg centraal staat. Deze informele vorm van zorgverlening is een belangrijk onderdeel van de zorg voor patiënten met kanker en hun naasten. Deze module is nog in ontwikkeling en zal een blended learning worden (e-learning en fysiek). We verwachten hiervoor 3-4 accreditatiepunten toe te kunnen voegen, hetgeen het totaal aantal punten laat uitkomen op 24 of 25 punten. 

 

Landelijke uitrol 

Deze training betreft een pilot. Het uiteindelijke doel is om alle verpleegkundigen in Nederland die werken met patiënten met kanker een goede en doeltreffende basistraining Palliatieve Zorg bij Kanker te kunnen aanbieden. Dat zal zonder twijfel leiden tot betere zorg, ook voor onze patiënten met kanker die niet meer beter kunnen worden!
Meer informatie op deze website.

Kosten

Deelname aan deze pilot kost slechts 75 euro per deelnemer voor de gehele basistraining die uit maar liefst 16 uur geaccrediteerde scholing bestaat en 24 punten oplevert. Mochten deze kosten voor jullie een probleem zijn dan kunnen jullie contact opnemen met ons om te overleggen over een passende oplossing. 

Omdat er veel animo is voor deelname aan deze pilot en de pilot al halverwege februari start moeten we snel weten of jullie meedoen. Het principe: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” gaat dan ook op. 

Voor meer informatie over de inhoud van de training (m.u.v. de Mantelzorg module, want die zijn we nog aan het ontwikkelen; klik hier  

Voor opgave kan deze link worden gebruikt; klik hier

Voor nadere informatie kan altijd contact met ons worden opgenomen via info@carend.nl

 

Hartelijke groet, 

 

Namens Team Carend Opleidingen

 

Sander de Hosson & Sabine Netters