Nieuwe richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase

Auteur: Carend Redactie
01.05.2022
Nieuwe richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase
Auteur: Carend Redactie
01.05.2022
De herziene richtlijn Obstipatie in de palliatieve fase is uitgebracht. Deze is tot stand gekomen op basis van knelpunten uit in de praktijk en wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. De multidisciplinaire werkgroep heeft aanvullend aanbevelingen geformuleerd die aansluiten bij de praktijk. Chronische idiopathische obstipatie (verstopping) komt in de algemene bevolking bij 14% van de mensen voor. Obstipatie komt vaker voor bij vrouwen, ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische status. Bij patiënten in de palliatieve fase wordt obstipatie nog vaker gezien, tot wel 71%. Bij patiënten met kanker neemt de symptoomlast van obstipatie toe in de maanden voor het overlijden. De richtlijn obstipatie in de palliatieve fase ondersteunt zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met obstipatie in de palliatieve fase. De kennis en literatuur over dit onderwerp uit de afgelopen jaren is systematisch onderzocht. Aan de hand daarvan en op basis van de knelpuntenanalyse uit de praktijk, is de verouderde richtlijn op een aantal punten herzien en voldoet hij nu aan de huidige eisen van richtlijnmethodiek. Lees het artikel verder op de bronsite IKNL: https://iknl.nl/nieuws/nieuwe-richtlijn-obstipatie-in-de-palliatieve-fase Hier vindt u de richtlijn zelf: https://www.pallialine.nl/obstipatie