Praten over de dood leeft

Auteur: Jos Schuring
03.02.2023
Praten over de dood leeft
Auteur: Jos Schuring
03.02.2023

In Engeland startte in 2018 de eerste bibliotheek met de Death Positive Library wat inmiddels door zestig bibliotheken in het Verenigd Koninkrijk is overgenomen. In Nederland volgde onlangs Bibliotheek Velsen met het project Dood Gewoon waarvoor materialen zijn verzameld rond het thema dood en bijeenkomsten worden georganiseerd. 

De bibliotheek wil hiermee het praten met elkaar over de dood stimuleren en sluit aan bij de Sirecampagne “Praat erover, niet er overheen.” Onderzoek van het Landelijke Expertisecentrum Sterven geeft aan dat 97% van de Nederlanders het belang ziet van het praten over de dood. Maar tussen zien en doen ligt nog een fikse kloof. 

Rouwcafé ’s bestaan in Nederland al geruime tijd en worden natuurlijk door veel ouderen bezocht, maar ook door veertigers wat naar het schijnt in Engeland al een stuk meer voorkomt. Het is een verheugende ontwikkeling dat steeds meer deskundigen hun kennis en ervaring met sterven, uitvaart en de dood delen. De bibliotheek kan daarbij een belangrijke rol spelen. De bieb is laagdrempelig en kan een podium zijn voor professionals.


In Velsen is de eerste bijeenkomst op 11 februari waarvoor Brandon Kwey is uitgenodigd, hij is specialist in digitale nalatenschap. Voor toekomstige bijeenkomsten worden medewerkers van een hospice uitgenodigd, maar ook sprekers van de Humanistische Uitvaartbegeleiding. Zij vertellen op
verzoek van nabestaanden, die dat zelf niet kunnen of willen, het levensverhaal van de overledene. Ook is een middag over suïcide voorzien.


Foto: www.istockphoto.com