Proactieve zorgsymposium: De vernieuwde richtlijn Proactieve Zorgplanning (Nienke Fleuren, specialist ouderengeneeskunde Amsterdam UMC)

Auteur: Carend Redactie
01.02.2023
Proactieve zorgsymposium: De vernieuwde richtlijn Proactieve Zorgplanning (Nienke Fleuren, specialist ouderengeneeskunde Amsterdam UMC)
Auteur: Carend Redactie
01.02.2023

Om goede en passende medische zorg te bieden is het voor zorgverleners belangrijk tijdig te weten wat de patiënt wel of juist niet wil aan zorg in de toekomst. In juni 2023 verscheen de vernieuwde richtlijn proactieve zorgplanning, een doorontwikkeling van de breed gedragen ‘Leidraad voor het proces en uniform vastleggen van proactieve zorgplanning naar aanleiding van de COVID-19-pandemie’ uit 2020. De richtlijn biedt ondersteuning aan zorgverleners bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase, onder andere bij het voeren van proactieve zorggesprekken.

Specialist ouderengeneeskunde Nienke Fleuren zal in deze plenaire presentatie uitgebreid in gaan op de belangrijkste punten uit de hernieuwde richtlijn: de waarde van goede proactieve zorgplanning, wanneer proactieve zorgplanning gestart kan worden, wie precies de regie neemt in dit proces en welke generieke en mogelijk ook ziektespecifieke hulpmiddelen beschikbaar zijn om kwetsbaarheid in te schatten.

Fleuren is specialist ouderengeneeskunde in het Amsterdam UMC en was vice-voorzitter van de richtlijncommissie Proactieve Zorg.