Probleemgeoriënteerd denken in de Palliatieve Zorg - Een Podcast

Auteur: Carend Redactie
03.06.2023
Probleemgeoriënteerd denken in de Palliatieve Zorg - Een Podcast
Auteur: Carend Redactie
03.06.2023

Recent verscheen het boek 'Probleemgeorienteerd denken in de Palliatieve Zorg', een leerboek voor zorgverleners waarin de vele lichamelijke, psychosociale en existentiele problemen die bij patiënten met een ongeneeslijke ziekte een rol kunnen spelen behandeld worden. Het boek is geschreven door meer dan 70 experts uit de palliatieve zorg zelf en is in mei in een tweede druk verschenen. In ruim 500 pagina's worden veelvoorkomende problemen binnen de palliatieve zorg uitgebreid behandeld.

In bovenstaande podcast van platform Oncologie.nu praat internist in opleiding Tessa Steenbruggen met hoofdredacteur van het boek (en Carend-optichter) Sander de Hosson, longarts over zijn ervaringen in de palliatieve zorg. Aan bod komen zijn ambities voor de toekomst van de palliatieve zorg en ook enkele nieuwe onderdelen in het boek Probleemgeoriënteerd denken in de palliatieve zorg.

Probleemgeorienteerd denken

In het boek staat het klinisch redeneren centraal. Deze probleemgeoriënteerde methodiek komt overeen met de manier waarop het onderwijs op de medische faculteiten in Nederland wordt toegepast. In elk hoofdstuk wordt een klinisch probleem gepresenteerd. Door middel van een vraag-antwoordstructuur wordt de lezer meegenomen langs de leerstof. Dit leidt uiteindelijk tot een behandelstrategie. Elk hoofdstuk eindigt met een beschouwing en de kernpunten die de inhoud van het hoofdstuk samenvatten. Het boek is hier te bestellen.