Promovendus Verhoef over palliatieve zorg: 'Er is nog veel te winnen'.

Auteur: Carend Redactie
23.11.2022
Promovendus Verhoef over palliatieve zorg: 'Er is nog veel te winnen'.
Auteur: Carend Redactie
23.11.2022
[Mary-Joanne Verhoef](https://www.linkedin.com/in/maryjoanneverhoef/?originalSubdomain=nl) (1991) verdedigt vandaag, 23 november, als eerste ‘eigen’ promovendus van het Expertise Centrum Palliatieve Zorg LUMC, haar proefschrift getiteld: *‘Opportunities to improve palliative care: towards a more patient-centred and proactive approach.’* Promotor is professor Yvette van der Linden. Vanaf 11.15 uur is deze promotie live te volgen via deze live [stream](https://www.universiteitleiden.nl/wetenschappers/livestream-promotie). ### ‘Ik heb jonge mensen gezien die door kanker snel spiritueel volwassen werden. Dat fascineert me.’ Tijdens haar stage oudste coschap op de afdeling Oncologie zag Mary-Joanne, nu aios Ouderengeneeskunde, dat gesprekken tussen een professional en patient over niet-fysieke symptomen vaak een transformatie teweegbrengen. Wat is voor u nog belangrijk of hoe gaat het met uw kinderen en partner. Maar ook het schetsen van een mogelijk toekomstverloop met verschillende scenario’s en een concreet stappenplan, geven de patiënt berusting? Mary-Joanne gunt elke student geneeskunde zo’n gesprek mee te maken en te ervaren dat ze nog veel kunnen betekenen voor iemand die in de palliatieve fase van het leven is. Voor het studentenproject Dying, a human thing, zocht Mary-Joanne contact met het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC. Daar bij het Leids Universitair Medisch Centrum werd haar wens om bij een palliatief team te werken, geboren. Te beginnen met het verdedigen van haar, zeer leesbaar geschreven, proefschrift. Carend wenst Mary-Joanne veel succes! Over een paar weken volgt een uitgebreid duo-interview met een consulent palliatieve zorg van het Expertise Centrum. ![1667980600991.jpg](https://www.carend.nl/storage/app/media/uploaded-files/1667980600991.jpg) *Voorkant van het proefschrift.* In dit proefschrift staan uitkomsten van verschillende onderzoeken die binnen het LUMC vanuit het Expertisecentrum Palliatieve Zorg zijn uitgevoerd aan de hand van vragen die consulenten palliatieve zorg in de praktijk tegen kwamen. Onderwerpen die in het proefschrift worden uitgediept zijn onder meer medisch onderwijs, tijdig identificeren van palliatieve patiënten op de Spoedeisende Hulp, het tweesporenbeleid en het optimaliseren van persoonsgerichte gespreksvoering. Lees ook: 'Jonge dokters op de bres voor beter onderwijs over levenseindezorg', waarbij Mary-Joanne Verhoef een van die dokters was. [Hier](https://www.leydenacademy.nl/jonge-dokters-op-de-bres-voor-beter-onderwijs-over-levenseindezorg/) vindt u het artikel. ----- Foto's: Mary-Joanne twitter, linked-in.