Rob Bruntink: 25 jaar journalist in de palliatieve zorg

Auteur: Carend Redactie
01.02.2022
Rob Bruntink: 25 jaar journalist in de palliatieve zorg
Auteur: Carend Redactie
01.02.2022

In Nederland is Rob Bruntink de enige journalist die zich helemaal toelegt op de palliatieve zorg. De carrière van Rob Bruntink in het palliatieve en terminale veld is indrukwekkend. Een opsomming hiervan vindt u onderaan deze webpagina.

Binnenkort schrijft hij 25 jaar over de palliatieve zorg en dat wil hij graag vieren met de palliatieve wereld door middel van het organiseren van een webinar. Dit webinar met als titel 'De Toekomst van de Palliatieve Zorg' vindt plaats op donderdagavond 24 februari om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk (mits aangemeld). Er zijn geen kosten aan het webinar verbonden. Carend is heel trots om dit webinar te mogen faciliteren.


Rob Bruntink voert tijdens dit webinar gesprekken over de toekomst van de palliatieve zorg met drie gasten: 

Sander de Hosson, longarts over het belang van compassie in de zorg, 

Mariska Overman, auteur en filosofe, over de betrokkenheid van de patiënt en 'samen beslissen'

Sander van der Meer, digital afterlife expert over de digitale dimensie van het leven van de patiënt en digitaal nalatenschap.


Het webinar is gratis, maar bij aanmelding zal vrijblijvend om een gift gevraagd worden. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de activiteiten van de werkgroep KIEZO. Deze werkgroep zet zich in voor Kinderen van Ernstig Zieke Ouders (KIEZO). De zichtbaarheid van deze kinderen, alsook de aandacht voor die kinderen, is nog gering. Door gerichte activiteiten - brochure, symposium, publicaties in vakbladen - wil de werkgroep daar verandering in aanbrengen. Carend draagt dit initiatief een warm hart toe.

Aanmelden voor het webinar kan hier.****************************

Portfolio van Rob Bruntink

Pallium
In 1999 opgericht tijdschrift over palliatieve zorg, uitgegeven door Bohn Stafleu Van Loghum/Springer, dat vijf keer per jaar verschijnt. Hij is vanaf het begin hoofdredacteur van dat tijdschrift. Beschrijft palliatieve zorg over de gehele breedte en is gericht op professionals in de palliatieve zorg.

Palliatievezorg.nl
De website is in 1997 samen met Uitvaart.com opgericht. Bevat achtergrondinformatie, nieuwsberichten en columns (onder meer van Mariska Overman en Marinus van den Berg) over palliatieve zorg. Actuele bezoekerscijfers laten zien dat de site zo’n 20.000 keer per maand wordt bezocht. Hij is verantwoordelijk voor 95% van de inhoud.

Bureau MORBidee
Samen met Mariska Overman vormt hij Bureau MORBidee, een communicatiebureau dat gespecialiseerd is in het bespreekbaar(der) maken van de dood. Hij organiseert bijeenkomsten over de dood (zoals Death Cafés) en ontwikkelen creatieve producten die de bespreekbaarheid ervan stimuleren. Vanuit Bureau MORBidee is hij mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van diverse gesprekshulpen, die het praten over de dood kunnen vergemakkelijken, zoals Praatstenen, Kaartjes van Betekenis en Oog in Oog. Ook zijn vanuit Bureau MORBidee diverse gesprekshulpen ontwikkeld in samenwerking met universiteiten (zoals Radboudumc en MUMC+).

Kaarten van Betekenis
Vanuit Bureau MORBidee is een wenskaartenlijn ontwikkeld: Kaarten van Betekenis. Hierbij worden speciale wenskaarten uit voor mensen met kanker en voor mensen die in rouw zijn. Ze kunnen door particulieren via de website worden gekocht, maar evengoed door ‘wederverkopers’, zoals boekhandels.

Canon Palliatieve Zorg
Voor de Canon Palliatieve Zorg, die in december 2016 werd gelanceerd door staatssecretaris Martin van Rijn van VWS, schreef hij zeven van de vijfentwintig vensters. Ook leverde hij bijdragen aan de literatuursuggesties en doorverwijzingen. De Canon is in november 2018 in boekvorm verschenen.

Pal voor u – magazine en themaboekjes
Jaarlijks verschijnend magazine over palliatieve zorgverlening voor patiënten en naasten, dat in samenwerking met Uitgeverij Zezz en de Netwerken Palliatieve Zorg sinds 2010 wordt gemaakt. Samen met Anne-Marie van Bergen is hij hoofdredacteur. Hij schrijft voor ieder nummer een handvol verhalen. Daarnaast geeft Pal voor u themaboekjes uit, onder meer over seksualiteit/intimiteit, keuzes in de zorg, pijn, mantelzorg in de palliatieve fase en palliatieve zorg voor kinderen.

KBO-Brabant
Voor KBO-Brabant ontwikkelde hij in 2018 een PowerPoint vol informatie over het levenseinde, en hoe ouderen met elkaar daarover kunnen praten. Getrainde vrijwilligers gebruikten deze PowerPoint voor speciale bijeenkomsten die ‘In gesprek over het levenseinde’ heetten. Tientallen afdelingen van KBO-Brabant hielden dergelijke bijeenkomsten.

Unie KBO-PCOB
Voor de beide ouderenbonden verzorgde hij diverse producties, zoals artikelen in Nestor (tijdschrift Unie KBO) of Zinvol (speciale uitgave over het levenseinde van PCOB). Ook schreef ik de brochure ‘Onmisbare informatie over het einde van het leven’.

MSD
Voor het bedrijf MSD schreef hij – samen met internist-oncoloog Joep Douma – in de jaren 2014-2018 aan een e-learning over palliatieve zorg, speciaal voor medisch specialisten.

Vakblad Uitvaart
Voor één van de twee vakbladen over uitvaartzorg – het andere heet Brancheblad Uitvaartzorg – verzorgt hij de boekrecensies.

Zorgscholing
In samenwerking met Zorgscholing heeft hij de scholing ‘In gesprek over het levenseinde’ ontwikkeld. Sinds 2018 verzorgt hij die met enige regelmaat voor Zorgscholing, maar ook in company. De scholing is grotendeels gekoppeld aan het boekje Levenseindegesprekken, dat hij samen met Mariska Overman schreef.

Agora
Hij leverde van 2014-2017 regelmatig bijdragen aan voor de website van Agora, meestal in de vorm van een interview met een professional of een patiënt.

KWF Kankerbestrijding
KWF Kankerbestrijding geeft twee brochures uit over de palliatieve fase van kanker: Als je weet dat je niet meer beter wordt en Als de dood dichtbij komt. Van beide brochures zijn diverse edities verschenen. Beide heeft hij geschreven of herschreven.

CIVO Zorgopleiders
Voor CIVO Zorgopleiders, een verpleegkundeopleiding in Hengelo, verzorgt hij sinds 2017 voor verschillende groepen studenten gastlessen over 'De goede dood.'

Antenne/VPTZ
Antenne is het tijdschrift van VPTZ Nederland, de koepelorganisaties van meer dan 200 lokale/regionale groepen van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. In dat tijdschrift vulde hij tot 2016 zo’n tien jaar de rubriek ‘Rob en Wim’, een briefwisseling met Wim van der Graaf.

Relevant/NVVE
Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Hij schreef er als freelancer een jaar of vier voor, tussen 2003 en 2007.

Doodgewoonbespreekbaar.nl
De site is een initiatief van de Stichting STEM (STerven op je Eigen Manier). Hij schreef er blogs voor tussen 2009 en 2013. De Stichting leidt al enige jaren een slapend bestaan, met uitzondering van de trainingsactiviteiten rondom de vrij onzinnige sterfstijlen.

Doodgewoon
Het enige publiekstijdschrift over de dood dat ooit – wereldwijd – bestaan heeft. Het startte in 1994 en eindigde in 2001. Hij schreef er diverse bijdragen voor, en zat ook enige tijd in de redactie.

Tijdschrift 'Pallium'.