Veel animo voor webinar over herziene richtlijn palliatieve sedatie

Auteur: Carend Redactie
29.08.2022
Veel animo voor webinar over herziene richtlijn palliatieve sedatie
Auteur: Carend Redactie
29.08.2022

Het onderwerp palliatieve sedatie leeft erg onder zorgverleners, zo blijkt uit het aantal aanmeldingen voor een webinar dat Carend vanavond zal organiseren. Onderwerp die avond is de Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie. Deze herziening werd in juni 2022 door IKNL gepubliceerd na uitgebreide consultatie van alle relevante beroepsverenigingen.

De richtlijn is uitgebreid herzien door veel zorgverleners en longarts Sander de Hosson, internist-oncoloog Sabine Netters en huisarts en kaderarts palliatieve zorg Carel Veldhoven zullen op deze avond ingaan op de meest cruciale wijzigingen. De avond heeft een interactief karakter.

Controverse rond herziening richtlijn

De herziening werd niet geautoriseerd door V&VN, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Deze beroepsgroep had graag gezien dat ook verpleegkundig specialisten de indicatie voor palliatieve sedatie mogen stellen. In veel verpleeghuizen zou dit nu al de gebruikelijke gang van zaken zijn.

Tijdens het webinar zal deze discussie uitgebreid aan de orde komen: verpleegkundig specialist Inge Rinzema van V&VN zal geinterviewed worden en gaat in discussie met Carel Veldhoven, vice-voorzitter van de richtlijncommissie.

Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie is een belangrijke behandeling om het lijden in de stervensfase te verlichten en is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase met als doel ondraaglijk lijden te verlichten. Palliatieve sedatie die zorgvuldig en op de gebruikelijke medische wijze wordt toegepast bekort het leven niet. De patiënt komt te overlijden aan de onderliggende ziekte. Hierin onderscheidt palliatieve sedatie zich van euthanasie.

De herziene richtlijn biedt het professionele kader voor de indicatiestelling, de randvoorwaarden, het besluitvormingsproces en de uitvoering en werd op een aantal cruciale punten aangepast.

Belangrijke aanpassingen ten opzichte van de vorige richtlijn:

-Het doseringsschema van medicatie is aangepast op basis van voortschrijdend medisch inzicht. Er is meer aandacht voor proportionele sedatie;

-Het onderwerp acute sedatie is toegevoegd;

-Er is in de richtlijn meer aandacht voor het vroegtijdig en proactief bespreken van palliatieve sedatie als onderdeel van de algemene palliatieve zorg. Door tijdig het gesprek over mogelijkheden van behandelingen en wensen rondom het sterven te voeren, kunnen patiënten hun persoonlijke keuzes op tijd maken en kenbaar maken. Er worden in de richtlijn concrete handvatten voor voorlichting aan patiënten en naasten gegeven;

-Het lijden hoeft niet alleen lichamelijk van aard te zijn, existentieel lijden speelt ook een rol.

-Er is aandacht voor mensen met dementie en voor mensen met een verstandelijke beperking;

-Er wordt in de richtlijn aangesloten bij de term regiebehandelaar in plaats van hoofdbehandelaar.


De avond begint om 20.00 uur en is geaccrediteerd voor ABAN, VSR, NAPA, V&VN en de geestelijk verzorgers.

Wat: "Webinar Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie"

Wanneer: Dinsdag 30 augustus 2022

Hoe laat: 20.00 uur

Inschrijven: https://carend.nl/webinars#herziene-richtlijn-palliatieve-sedatie

Download hier de herziene richtlijn.

Foto: Gustav Klimt 'Oude Man op het Sterfbed'.