Niet te missen: webinar over de herziene richtlijn palliatieve sedatie

Auteur: Carend Redactie
04.08.2022
Niet te missen: webinar over de herziene richtlijn palliatieve sedatie
Auteur: Carend Redactie
04.08.2022
De richtlijn 'Palliatieve sedatie' van IKNL is op veel cruciale punten herzien en op 30 juni jl na een jarenlange voorbereiding [gepubliceerd](https://carend.nl/artikel/herziening-richtlijn-palliatieve-sedatie). Gezien de vele wijzigingen zal Carend op dinsdagavond 30 augustus een niet te missen *extra* [webinar](https://carend.nl/webinars#herziene-richtlijn-palliatieve-sedatie) over deze belangrijke richtlijn organiseren. We zullen de belangrijkste wijzigingen doornemen, waaronder de toegenomen aandacht voor intermitterende sedatie als manier om het lijden in de latere en laatste levensfase te verlichten, de toegevoegde paragraaf over acute palliatieve sedatie en de ruimere indicatiestelling, waar nu met nadruk ook existentieel lijden als refractair symptoom is opgenomen. Ook wordt er in de richtlijn aandacht besteed aan de indicatiestelling van palliatieve sedatie bij dementie. **Controverse rondom de richtlijn** Ook besteden we aandacht aan de controverse rondom de rol van de verpleegkundig specialist en de indicatiestelling. Ondanks de nadrukkelijke wil van de beroepsorganisatie van de verpleegkundig specialisten (V&VN) om het ook hen mogelijk te maken de indicatie te stellen voor deze behandeling, heeft IKNL besloten de eindverantwoordelijkheid om palliatieve sedatie in te zetten uitsluitend bij artsen te laten. V&VN heeft besloten de richtlijn niet te autoriseren en komt nu met een alternatieve [leidraad](https://www.venvn.nl/nieuws/v-vn-komt-met-leidraad-indicatiestelling-palliatieve-sedatie-voor-verpleegkundig-specialisten/). We zullen hierover praten met verpleegkundig specialist [Inge Rinzema](https://venvnvs.nl/organisatie/samenstelling-bestuur/inge-rinzema/) (voorzitter van V&VN VS) met de vraag of de richtlijn nu wel op de praktijk aansluit en hoe de verpleegkundig specialisten met de richtlijn om zullen gaan. Er zal ook nog een vertegenwoordiger van IKNL worden uitgenodigd. De sprekers van de avond zijn Sabine Netters (internist-oncoloog) en Sander de Hosson (longarts). De avond begint om 20.00 uur, is geaccrediteerd voor ABAN, VSR, NAPA, V&VN en de geestelijk verzorgers. ----- *Wat:* "Webinar Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie" *Wanneer: *Dinsdag 30 augustus 2022 *Hoe laat:* 20.00 uur Inschrijven: https://carend.nl/webinars#herziene-richtlijn-palliatieve-sedatie Download [hier](https://https://www.pallialine.nl/uploaded/docs/PalliatieveZorg/Multidisciplinaire_Richtlijn_Palliatieve_Sedatie_2022_definitief.pdf?u=1Z80io) de herziene richtlijn.