Webinar 'Voltooid Leven' op 1 februari

Auteur: Carend Redactie
06.01.2022
Webinar 'Voltooid Leven' op 1 februari
Auteur: Carend Redactie
06.01.2022

Op 17 juli 2020 diende D66 het initiatiefwetsvoorstel ‘Voltooid Leven’ in. Dit wetsvoorstel heeft als doel om mensen van 75 jaar en ouder hulp bij zelfdoding te verlenen als ze vinden dat hun leven ‘voltooid’ is. Deze wetgeving ligt nu op tafel bij de coalitiepartijen, waarbij veel discussie is. Vermoedelijk wordt in de komende kabinetsperiode gewerkt aan een wetsvoorstel waarbij de Tweede Kamer uitsluitend hoofdelijk gestemd zal worden. 

Artsen en andere zorgverleners hebben met regelmaat te maken met patiënten die een euthanasieverzoek doen, bijvoorbeeld mensen met kanker waarvoor geen genezing mogelijk is. Ook voor mensen met een psychiatrische aandoening of een stapeling van ouderdomsklachten bestaat de mogelijkheid van euthanasie of hulp bij zelfdoding.

Er zijn ook ouderen die lichamelijk weinig klachten hebben, maar die toch een doodswens hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het in veel gevallen gaat om kwetsbare ouderen die vaak lager opgeleid zijn en een zwakke sociaal economische positie hebben. De doodswens die deze mensen ervaren is doorgaans ambivalent en veranderlijk. Ook gaat achter de doodswens vaak ingewikkelde problematiek schuil, zoals eenzaamheid, woonproblematiek en sociale isolatie. Soms gaat het om een eenvoudige huurschuld of andere financiële problemen.

Gevoelens van overbodigheid, het idee afgedankt te zijn door de maatschappij, of het gevoel anderen tot last te zijn: in de spreekkamer zien zorgverleners regelmatig ouderen met dergelijke problemen. Zorgverleners proberen iedere dag om deze patiënten verder te helpen. Maar zij kunnen dat niet alleen. Het is belangrijk dat er ook maatschappelijk gezien meer aandacht komt voor de problematiek van deze groep kwetsbare ouderen.

In het webinar ‘Voltooid Leven’ op 1 februari zullen onderzoeker Els van Wijngaarden en ethicus Gert van Dijk de problematiek beschouwen: hoe groot is de groep mensen precies die hun leven als voltooid ervaren en in aanmerking zouden komen voor hulp bij zelfdoding als dergelijke wetgeving ingevoerd wordt? Welke problemen lost dergelijke wetgeving precies op? Kan het niet zo zijn dat men angst heeft om de regie rond het levenseinde te verliezen? En zijn andere mogelijkheden en keuzes rond het levenseinde zoals goede palliatieve zorg bestaande uit existentiële begeleiding en kennis over palliatieve sedatie/euthanasie/stoppen met eten en drinken?

Els van Wijngaarden is universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek en bracht op verzoek van het kabinet de complexe problematiek in kaartGert van Dijk is ethicus bij de Erasmus Universiteit en werkt ook voor de KNMG.

Na de lezingen is er voor het publiek uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen via moderatoren die zelf ook actief zijn in de chat.


Webinar Voltooid Leven

Wanneer: 1 februari

Hoe laat: 20.00 uur

Voor wie: iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp. Voor zorgverleners is de avond geaccrediteerd.

Waar: Thuis achter de laptop

Inschrijven: https://www.carend.nl/webinars

Foto: Shutterstock