Webinar 'Zingeving en spirituele zorg' op dinsdag 7 maart

Auteur: Carend Redactie
30.01.2023
Webinar 'Zingeving en spirituele zorg' op dinsdag 7 maart
Auteur: Carend Redactie
30.01.2023

Elke patient die met een ongeneeslijke, uiteindelijk fataal verlopende ziekte te maken krijgt, zal in meer of mindere mate te maken krijgen met zingevingsvragen. Deze 'levensvragen' kunnen gaan over de toekomst ('Hoe geef ik mijn leven nog kleur? Waarom zou ik nog door gaan met behandelen of met leven? Wat heeft het allemaal voor zin?), maar ook over het heden (Waarom treft deze ziekte mij?). Vaak zie je ook dat mensen hun leven herwaarderen en dit kan soms een worsteling zijn ('Wat voor iemand was ik? Heb ik het goed gedaan? Heb ik mijn geliefden voldoende verteld dat ik van ze hield?). Soms leiden zingevingsvragen tot grote problemen bij patiënten, dit noemen we een 'existentiële crise'. 

Zingevingsvragen en vragen over de dood horen bij het leven. Dus ook bij de zorg. Maar wat is die zingevingsdimensie in de zorg? En hoe kan je daar als arts of verpleegkundige iets mee? Of doe ik het impliciet wellicht al? En hoe integreer ik dit dan in de dagelijkse zorgverlening? En kost dat niet veel te veel tijd?

Kennis over zingeving en spirituele zorg is voor zorgverleners onontbeerlijk. Zij kunnen hun patienten beter helpen bij kennis over zingeving en ook over wanneer ze moeten ingrijpen bij mogelijke ontsporingen op existentieel vlak.

Daarom organiseert Carend op dinsdagavond 7 maart een geaccrediteerd webinar over dit belangrijke onderwerp. In deze interactieve sessie zullen Jacqueline van Meurs (geestelijk verzorger en promovenda) en Yvonne Engels (hoogleraar zingeving in de gezondheidszorg met veel ervaring in onderzoek naar proactieve zorgplanning) op dit onderwerp ingaan op een wijze die aansluit bij jullie praktijk.

Het webinar is bestemd en aangeraden voor iedereen die voor patiënten binnen de palliatieve zorg werkt, dus (huis)artsen, verpleegkundigen, VS'ers, PA'ers, geestelijk verzorgers, verzorgenden en paramedici. Zoals altijd is het webinar ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden. Er is accreditatie voor vele beroepsgroepen aangevraagd.

dinsdag 07 maart 2023
20:00 uur