Bewust stoppen met eten en drinken

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

Bewust stoppen met eten en drinken

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie waarin een patiënt bewust wil stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Zorgverleners hebben behoefte aan kennis om deze patiënten goed voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg te geven. 

Binnenkort verschijnt de herziene versie van de Handreiking "Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen" vanuit de KNMG en V&VN. De handreiking geeft antwoord op vragen als: hoe lang kan het duren? Wat staat de patiënt, naasten en de hulpverlener te wachten? Wat voor zorg verleen je? Wat te doen bij onrust, verwardheid en een delier? De handreiking is primair bedoeld voor hulpverleners, maar kan ook gelezen en gebruikt worden door patiënten en naasten.

In dit webinar zullen Alexander de Graeff (internist-oncoloog en hospice-arts) en Gert van Dijk (ethicus bij KNMG) uitgebreid ingaan op de nieuwe handreiking en de verschillen ten opzichte van de eerdere handreiking. Er wordt uitleg gegeven over hoe we als zorgverleners het beste kunnen omgaan met de medische, ethische en juridische kanten van deze hulpvraag aan de hand van casuïstiek en kennis.

Sprekers

Gert van Dijk
Ethicus bij KNMG
Alexander de Graeff
Internist-oncoloog | Hospice-arts

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers