De toekomst van palliatieve zorg: van compassie tot gigabyte

On demand
Gratis
Aanmelden

De toekomst van palliatieve zorg: van compassie tot gigabyte

Journalist Rob Bruntink schrijft 25 jaar over palliatieve zorg. Ter gelegenheid daarvan organiseert Carend in samenwerking met Bruntink een webinar over de toekomst van palliatieve zorg. 

Bruntink voert gesprekken over die toekomst met drie gasten: 

Sander de Hosson (over het belang van compassie in de zorg), 

Mariska Overman (over de betrokkenheid van de patiënt en 'samen beslissen') 

en Sander van der Meer (over de digitale dimensie van het leven van de patiënt).


De opbrengst van dit webinar komt ten goede aan de activiteiten van de werkgroep KIEZO. Deze werkgroep zet zich in voor Kinderen van Ernstig Zieke Ouders (KIEZO). De zichtbaarheid van deze kinderen, alsook de aandacht voor die kinderen, is nog gering. Door gerichte activiteiten - brochure, symposium, publicaties in vakbladen - wil de werkgroep daar verandering in aanbrengen. Carend draagt dit initiatief een warm hart toe.

Sprekers

Rob Bruntink
journalist palliatieve zorg
Mariska Overman
Eigenwijze communicator I Maakt de dood bespreekbaar I Kracht van het woord
Sander de Hosson
Longarts, expert en schrijver over palliatieve zorg
Sander van der Meer
Expert Digitale Nalatenschap - Inzicht & veiligstellen dierbare data

Accreditatie aangevraagd

Geen accreditatie

Sprekers