Dementie in de palliatieve fase

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

Dementie in de palliatieve fase

Dementie is een syndroom, een groep van symptomen of klachten die in combinatie voorkomen. Bijna 20% van alle Nederlanders zal ooit vergeetachtigheid of het dementieel syndroom ontwikkelen. De uitwerking van dementie is zo verwoestend dat de persoon in de laatste fase van dementie nauwelijks nog lijkt op de persoon die hij was in de beginfase van de ziekte. In de eindfase is de persoon met dementie in alles afhankelijk van anderen. Alles wat hij ooit aangeleerd heeft, is hij kwijt.

Aan palliatieve zorg is aan het begin van de ziekte niet altijd behoefte, maar dat betekent niet dat er geen problemen zijn of dat er geen behoefte aan ondersteuning is. Er zijn wel degelijk problemen en ondersteuningsvragen in het begin van de ziekte. Onveiligheid, gevoelens van angst en afhankelijkheid zijn sleutelwoorden bij dementie. Van afhankelijkheid is bij dementie sprake gedurende langere periode. Om die reden is het belangrijk om tijdig met een patiënt of cliënt én zijn familie in gesprek te gaan over het levenseinde en de periode die daaraan voorafgaat. We noemen deze gesprekken advance care planning (ACP), of proactieve zorgplanning, waarbij regelmatig wordt gekeken naar de wensen, behandelgrenzen en de behoeften van de patiënt (en zijn familie/naasten). 

Tijdens dit webinar gaan we in op het verloop van de dementie, veelvoorkomende symptomen én op de aspecten van goede palliatieve zorg volgens de vier domeinen: somatisch, psychisch en existentieel lijden, en de sociale problematiek die bij deze ziekte op de voorgrond staat. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de herziene richtlijn “Dementie in de palliatieve fase” die op 10 oktober 2023 gelanceerd is, waarin proactieve zorgplanning een essentiële rol speelt.

Saskia is adviseur in de dementiezorg en eigenaar van de Dementie Academie. Zij is na ruim 25 jaar werken in de zorg als verpleegkundige en verpleegkundig specialist in 2012 voor zichzelf begonnen met de Dementie Academie. Judith is verpleegkundige, universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht en onder meer betrokken bij het project DEDICATED, dat gericht is op het verbeteren van de laatste levensfase van mensen met dementie. Samen zullen zij vertellen over de proactieve zorgplanning bij dementie en de inhoud van goede gespreksvoering hierover. Hoe ga je het gesprek aan over de laatste levensfase met een persoon met dementie en zijn of haar naaste(n)? Wat is belangrijk om te bespreken en hoe doe je dit op een gestructureerde manier? Er is ook speciale aandacht voor het betrekken van naasten, om te zorgen dat zij goed zijn voorbereid.

Wij nodigen alle zorgverleners uit die werken met patiënten met het dementieel syndroom, zoals artsen (bijvoorbeeld huisartsen, geriaters en longartsen), verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en praktijkondersteuners. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Het webinar is voor zorgverleners geaccrediteerd, maar toegankelijk voor iedereen met interesse in dit onderwerp.

Sprekers

Saskia Danen-de Vries
Verpleegkundige, Dementie Academie
Judith Meijers
Associate professor bij Universiteit van Maastricht

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers