Euthanasie bij dementie en stapeling van ouderdomsklachten

Live
09 apr. 2024
09
20:00
20:00
Geaccrediteerd
Aanmelden

Euthanasie bij dementie en stapeling van ouderdomsklachten

Euthanasie bij dementie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Met de toenemende vergrijzing en het ouder worden van onze patiënten, stijgt ook het aantal mensen met dementie. Daarbij leert de ervaring dat deze patiënten ook steeds meer de behoefte hebben een regeling te treffen om een, in hun ogen, ontluisterend levenseinde te voorkomen. De Nederlandse euthanasiewet biedt ruimte voor euthanasie bij dementie. Maar slechts een zeer klein deel van deze verzoeken leidt tot een actieve levensbeëindiging.

Dat dementie gepaard kan gaan met ondraaglijk lijden is bekend en invoelbaar. Patiënten kunnen verloren raken in radeloosheid en angst. Maar wanneer gaat u hierover het gesprek aan met de patiënt? Waar liggen de beslismomenten? Naarmate een gesprek moeizamer wordt, wordt het moeilijker om te bepalen of er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. Wil de patiënt echt nog steeds dat u tot actieve levensbeëindiging over gaat? Kan een schriftelijke wilsverklaring dit vrijwillig en weloverwogen verzoek vervangen? Wat zijn hierin de wettelijke kaders? En hoe staat u hier tegenover?

Het onderwerp “euthanasie bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen” in relatie tot euthanasieverzoeken is ook zeer actueel en nog volop in beweging. De maatschappelijke discussie die wordt gevoerd maakt duidelijk dat het onderwerp zeer moreel geladen is. Binnen onze samenleving zijn onnoemelijk veel standpunten hierover denkbaar. Met dit webinar bestaat nadrukkelijk niet de intentie uw persoonlijk waardensysteem te beïnvloeden. Centraal staan vaardigheden die ten dienste staan van de beoordeling van de zorgvuldigheidscriteria van de WTL, met name de criteria betreffende uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Een stapeling van ouderdomsaandoeningen is vaak een optelsom van problemen die door de leeftijd worden veroorzaakt en waarvoor geen echte behandelopties bestaan. We denken dan aan toenemende visusbeperkingen, gehoorklachten, motorische problemen, incontinentieklachten waardoor niet alleen de kwaliteit van het leven ernstig verminderd wordt, maar waardoor ook een sociaal leven vaak toenemend bemoeilijkt wordt. 

Na dit webinar is uw kennis over de wettelijke kaders bij dementie en een stapeling van ouderdomsklachten up to date, maar hebt u ook uw eigen mening/houding ten aanzien van euthanasie bij dementie en een stapeling van ouderdomsaandoeningen kunnen nuanceren èn aanscherpen.

De specifieke aandachtspunten bij beginnende en bij gevorderde dementie komen aan bod. U heeft voldoende inzicht en praktijkkennis om zelf euthanasievragen bij dementie en een stapeling van ouderdomsklachten aan te nemen, te beoordelen en waar relevant uit te voeren. 

Het webinar is bestemd voor specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en huisartsen, maar ook zeer toegankelijk voor andere betrokken beroepsgroepen zoals verpleegkundigen, verzorgenden, praktijkondersteuners en geestelijk verzorgers.

Het webinar is geaccrediteerd voor ABAN, V&VN, VSR, NAPA, NVvPO, Kabiz, SKGV en NVDA.

Sprekers

Pieter Stigter
Specialist ouderengeneeskunde, consulent euthanasie
Wiepkje Machiela-Veenstra
Verpleegkundige Expertisecentrum Euthanasie

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt

Deelname opties

€49,-
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€15,-
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€7,50
Aanmelden
Aanmelden studenten. Uitsluitend met een studentenmailadres.
Geen accreditatie

Sprekers