Euthanasie in de dagelijkse praktijk

Live
02 apr. 2024
02
20:00
20:00
Geaccrediteerd
Aanmelden

Euthanasie in de dagelijkse praktijk

Het aantal euthanasieverzoeken in Nederland neemt toe. Toch heeft niet iedere zorgverlener hier regelmatig mee te maken. Hoe gaat een arts om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijken? En wanneer mag een euthanasieverzoek wel en wanneer niet ingewilligd worden?

Dit webinar richt zich op zorgverleners die betrokken zijn bij euthanasie, met name artsen die nog geen of onvoldoende ervaring hebben met deze procedure.

We bieden u inzicht en praktijkkennis, zodat u zelf euthanasievragen kunt aannemen, beoordelen en, als dat van toepassing is, uitvoeren. Ook andere zorgverleners die vaak ondersteunend aanwezig zijn bij euthanasie, zoals verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners, zijn zeer welkom. Het webinar is geaccrediteerd voor ABAN, V&VN, VSR, NAPA, NVvPO, Kabiz, SKGV en NVDA.


Artsen kunnen in bijzondere omstandigheden euthanasie verrichten en hulp bij zelfdoding verlenen. De Euthanasiewet (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding), benoemt de voorwaarden waaronder dit mogelijk is.

Tijdens dit webinar bespreken we uitvoerig elk beslismoment in het euthanasietraject. We maken gebruik van verschillende leermiddelen om de beslismomenten toe te lichten. Verder komen praktische zaken en formulieren aan bod waarmee een arts te maken krijgt bij een euthanasieverzoek.

Na dit webinar is uw kennis over de wettelijke kaders bij euthanasie helemaal actueel. U heeft voldoende inzicht en praktijkkennis om een euthanasiewens van uw patiënt te onderzoeken en eventueel uit te voeren.

Sprekers zijn Joyce de Bruin en Ans Duteweert, respectievelijk arts en verpleegkundige en consulent euthanasie bij het Expertisecentrum Euthanasie.

Sprekers

Ans Duteweert
verpleegkundige en consulent Euthanasie
Joyce de Bruin
Arts en mindfulness therapeut

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt

Deelname opties

€49,-
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€15,-
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€7,50
Aanmelden
Aanmelden studenten. Uitsluitend met een studentenmailadres.
Geen accreditatie

Sprekers