Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie

On demand
15 nov. 2022
15
12:57
12:57
Extra
Geaccrediteerd
Aanmelden

Herziene Richtlijn Palliatieve Sedatie

De richtlijn 'Palliatieve sedatie' van IKNL is op veel cruciale punten herzien en op 30 juni jl na een jarenlange voorbereiding gepubliceerd. Gezien de vele wijzigingen zal Carend op dinsdagavond 15 november een niet te missen extra webinar over deze belangrijke richtlijn organiseren.

We zullen de belangrijkste wijzigingen doornemen, waaronder de toegenomen aandacht voor intermitterende sedatie als manier om het lijden in de latere en laatste levensfase te verlichten, de toegevoegde paragraaf over acute palliatieve sedatie en de ruimere indicatiestelling, waar nu met nadruk ook existentieel lijden als refractair symptoom is opgenomen. Ook wordt er in de richtlijn aandacht besteed aan de indicatiestelling van palliatieve sedatie bij dementie.

De sprekers van de avond is Sabine Netters (internist-oncoloog). Gastspreker is huisarts Maarten Scholten die recent een interessante opinie in Medisch Contact schreef.


De avond begint om 20.00 uur, is geaccrediteerd voor ABAN, VSR, NAPA, V&VN en de geestelijk verzorgers.

Kan je het webinar niet live zien, dan kan je je wel aanmelden, met de ontvangen link kan je het webinar onbeperkt terugkijken. NB. Soms komen webinars later 'on demand' op onze website beschikbaar, maar dat is niet gegarandeerd.

Sprekers

Sabine Netters
Internist-oncoloog, kaderarts Palliatieve Zorg
Maarten Scholten
Huisarts Queenscourt Hospice

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers