Het opzetten van een ACP-poli

On demand
Aanmelden

Het opzetten van een ACP-poli

Advance care planning (ACP) of pro-actieve zorgplanning is het praten over wensen en grenzen bij patiënten die kwetsbaar zijn of zelfs een ongeneeslijke ziekte hebben. De waarde van het gesprek over de toekomst is niet te onderschatten en het is van groot belang om tijdig dit gesprek te voeren. 


Door het bespreken van behandeldoelen en behandelwensen kunnen patiënten in gesprek met hun naasten en zorgverleners over hoe zij hun toekomst zien en wat zij daarin belangrijk vinden.


Ziekenhuis Gelderse Vallei is het eerste ziekenhuis in Nederland dat op grote schaal gestructureerd poliklinische ACP-gesprekken aanbiedt aan kwetsbare patiënten op de poliklinieken geriatrie, oncologie, longgeneeskunde, nefrologie, cardiologie, MLD en neurologie. 


Tijdens een ACP-gesprek gaan patiënt,naaste(n), verpleegkundige en artsmet elkaar in gesprek over de behandelwensen van de patiënt in de laatste levensfase. En worden eventuele (spoed)situaties besproken waarin de patiënt zelf niet meer in staat is om aan te geven welke behandelwens er is. 


Tijdens dit webinar zal anesthesioloog-intensivist Dave Tjan, arts-onderzoeker en coördinator van de ACP-gesprekken Eline van Lummel en verpleegkundig specialist van het palliatief team Jolanda Prins gezamenlijk vertellen over hun ervaringen met ACP-gesprekken, hoe zij de polikliniek hebben opgezet en over het ongekende belang van pro-actieve zorgplanning. 

Het webinar is interessant en geaccrediteerd voor zorgverleners (ABAN, NAPA, VSR, V&VN en geestelijk verzorgers), maar zeker ook interessant voor zorgbestuurders en -beleidsmakers en iedereen die geïnteresseerd is in ACP. 


Kan je het webinar niet live zien, dan kan je je wel aanmelden, met de ontvangen link kan je het webinar onbeperkt terugkijken. NB. Soms komen webinars later 'on demand' op onze website beschikbaar, maar dat is niet gegarandeerd.


Leerdoelen

Na dit webinar

1. Kent de deelnemer de consequenties van het niet tijdig bespreken van behandelwensen
2. Kent de deelnemer mogelijke markeringspunten voor het aanbieden van een ACP-gesprek
3. Weet de deelnemer dat ACP de verantwoordelijkheid is van de hele keten
4. Is de deelnemer op de hoogte van de opzet van de poliklinische ACP-gesprekken in ZGV 
5. Kent de deelnemer de bevorderende en belemmerende factoren voor het implementeren van poliklinische ACP-gesprekken 


Sprekers

Dave Tjan
Anesthesist Ziekenhuis Gelderse Vallei
Eline van Lummel
Arts, onderzoeker en Coördinator ACP-polikliniek
Jolanda Prins
Verpleegkundig specialist Palliatieve Zorg

Accreditatie aangevraagd

Geen accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers