Hoop in de palliatieve fase

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

Hoop in de palliatieve fase

Ondanks de prognose van een ongeneeslijke ziekte, kunnen patiënten hoop houden en uitspraken doen als ‘Volgend jaar ga ik een verre reis maken in Zuid-Amerika’ of ‘Ik kan niet wachten om mijn kleinkind in mijn armen te nemen’. Als zorgverlener kan het lastig zijn hiermee om te gaan. De patiënt weet toch dat hij dit niet meer zal meemaken? Ontkent de patiënt zijn prognose en moet je hem dan niet beter informeren?

Hoop is een belangrijk aspect in de palliatieve fase, maar zorgverleners vinden het lastig om goed te communiceren over hoop. Dit komt omdat zij een andere betekenis voor het begrip hebben; is iemands hoop – bijvoorbeeld de zomervakantie nog halen – reëel? Bij patiënten is hoop gerelateerd aan het belang van een gewenste uitkomst. Een patiënt hoopt bijvoorbeeld zijn kinderen nog te zien opgroeien; het functionele perspectief. De hoop van ongeneeslijk zieke patiënten kan op deze manier vaak ook bijdragen aan hun welzijn. Hoop kan echter soms ook acceptatie van het naderende overlijden in de weg staan, wat een arts in een lastig parket kan brengen. Hoe confronteer je de patiënt met de waarheid en hoe houd je tegelijkertijd diens hoop in stand? Hoe stem ik goed af op zowel de hoop als het lijden van mijn patiënt? Oog hebben voor deze verschillende aspecten van hoop kan helpen in de communicatie in de laatste levensfase.

Is er nog hoop voor iemand die weet dat hij zal sterven? Volgens Erik Olsman, universitair hoofddocent Geestelijke Verzorging bij de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam en Groningen, is dat zeker het geval. Mits je breder kijkt dan de hoop op genezing, die er in de palliatieve fase strikt genomen niet meer is. Tijdens dit webinar zal Erik aan de hand van casuïstiek en praktische handvatten ingaan op hoop. Hij behandelt de verschillende perspectieven op hoop, over hoe hoop kan verschuiven bij patiënten en hoe zorgverleners hierop kunnen inspelen om het contact met de patiënt te verstevigen.

 Wij nodigen alle zorgverleners uit, want iedereen kan dit in zijn werk toepassen en gebruiken! Het webinar is daarom ook bedoeld voor een breed publiek: denk hierbij aan zorgverleners uit zowel de eerste, tweede als derde lijn. Daarnaast is dit webinar ook erg toegankelijk voor naasten of voor patiënten zelf, ongeacht culturele achtergrond. Het webinar is voor zorgverleners geaccrediteerd, maar toegankelijk voor iedereen met interesse in dit onderwerp.

Sprekers

Erik Olsman
Universitair hoofddocent Geestelijke Verzorging

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers