Interculturele palliatieve zorg: uitdagingen rond het sterfbed

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

Interculturele palliatieve zorg: uitdagingen rond het sterfbed

In de maand februari organiseert Carend een drieluik over interculturele palliatieve zorg! Lees hieronder meer over het derde en laatste deel.

Goede zorg betekent voor veel migranten maximale, op genezing gerichte behandeling, waarbij geen hoop wordt ontnomen, met een grote rol van de familie, een helder heengaan zonder levensbekortende maatregelen en de gelegenheid voor eigen rituelen na het overlijden. In de afgelopen 5 jaar is er een verschuiving ontstaan in de Nederlandse gezondheidszorg. In allerlei sectoren zoals thuiszorg, ziekenhuiszorg en hospicezorg vinden er landelijk meer scholingen plaats over cultuursensitief communiceren. Inmiddels weten steeds meer ziekenhuismedewerkers hoe ze beter met migranten kunnen omgaan in het werk en wat zij belangrijk vinden. Dat wil zeggen dat er meer aandacht en respect is voor de wensen en behoeften van de patiënt. ‘Het recht om niet te weten’ is verleden tijd. Ziekenhuismedewerkers gaan steeds meer zorg op maat leveren en migranten mogen dan ook zelf beslissen over hun behandeling. Dit geldt ook als ze niet meer behandeld willen worden. Dat respecteren ziekenhuismedewerkers meer, ook al hebben we protocollen en allerlei behandelingen die misschien wél mogelijk zijn.

Tijdens dit webinar neemt Tarek Khater je mee in de verschillende rituelen rond het sterfbed. Tarek is (islamitisch) geestelijk verzorger in het HagaZiekenhuis in Den Haag. Dagelijks vinden er tal van interculturele misverstanden plaats. Zo is euthanasie in de Islam verboden, omdat dit gelijk staat aan zelfmoord en alleen God of Allah beslist over leven en dood. Wel zijn er mogelijkheden voor pijnstilling en sedatie, maar dat ligt vaak ingewikkeld. Daarnaast zie je binnen sommige culturen opvallend veel bezoekers komen wanneer er een familielid in het ziekenhuis ligt. Met behulp van casuïstiek en filmfragmenten nemen we je mee in de belevingswereld van met name de moslimgemeenschap. Het doel hiervan is om mensen te laten begrijpen wat de achtergrond is van bepaald gedrag en hoe je hiermee om kunt gaan.

Als laatste gaan we in op het verbod op euthanasie, hulp bij zelfdoding het mogelijk beëindigen van de behandeling met als gevolg het overlijden van de patiënt (lees: “behandeling gericht op comfort”). Ook is er aandacht voor de omgang met bijvoorbeeld pijnbestrijding en sedatie bij mensen met een andere culturele achtergrond.

Wij nodigen alle zorgverleners uit, want iedereen heeft in zijn werk te maken met patiënten die een andere culturele achtergrond hebben. Het webinar is daarom ook bedoeld voor een breed publiek: denk hierbij aan zorgverleners uit zowel de eerste, tweede als derde lijn. Daarnaast is dit webinar ook toegankelijk voor naasten of voor patiënten zelf, ongeacht culturele achtergrond. Het webinar is voor zorgverleners geaccrediteerd, maar toegankelijk voor iedereen met interesse in dit onderwerp.

Sprekers

Tarek Khater
(Islamitisch) Geestelijk Verzorger in het HagaZiekenhuis

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers