Interculturele zorg rond het levenseinde bij patiënten op Curaçao

On demand
Aanmelden

Interculturele zorg rond het levenseinde bij patiënten op Curaçao

In de maand februari organiseert Carend een drieluik over interculturele palliatieve zorg! Lees hieronder meer over het tweede deel.

Wij bieden dit webinar (WEL! geaccrediteerd) gratis aan voor iedereen (onderaan staat bij de aanmeldknop geen accreditatie, maar die is er dus wel).

Dat gezelligheid en de liefde voor eten en familie centraal staat in de Curaçaose cultuur, weten de meeste mensen wel. We zijn minder bekend met hoe de kijk op palliatieve zorg in de Curaçaose cultuur verschilt van de Europese. Curaçaose mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar ze hebben wel veel behoefte aan praktische ondersteuning. Zij willen hun familie niet belasten met de vraag om hulp, dus zullen niet snel kenbaar maken dat zij hulp nodig hebben. Ze hopen dat hun kinderen en naasten spontaan hulp bieden wanneer dan nodig is.

Welke culturen en religies zijn er veel op Curaçao en wordt er (vrij) gepraat over de dood? Wat is voor patiënten van en op Curaçao belangrijk in de palliatieve fase? Welke rituelen zijn er rondom het sterfbed (o.a. rouwbezoeken)? Als het gaat om praktische toepassingen, is bekend dat Curaçaoënaars vaker gevoelig zijn voor bijwerkingen van medicijnen. Behandeling met haloperidol moet voorzichtig gebeuren bij Curaçaoënaars omdat die meer extrapiramidale symptomen kunnen vertonen. De toepassing van palliatieve sedatie bij een onbehandelbaar delier is niet vanzelfsprekend bij niet-westerse patiënten; de nodige terughoudendheid is hierbij geboden.

Op Curaçao zijn twee hospices, waar palliatieve zorg wordt geboden als dit thuis niet meer kan of wenselijk is. In 2008 is Hospice Hamiëd opgericht door Tessa de Haas. Momenteel heeft dit hospice twee locaties op het eiland. Tessa is ook directeur van Hospice Hamiëd. In 2012 werd Hospice Arco Cavent opgericht door Rianne van Gestel. In dit ‘bijna-thuis-huis’ is ruimte is voor zes bewoners. Dit hospice werkt voornamelijk met vrijwilligers en is erop gericht om zoveel mogelijk de eigen levenssfeer te behouden. Er is tevens een klein team verpleegkundigen en verzorgenden in dienst van het hospice. Rianne is ook directeur van Arco Cavent.

Tijdens dit webinar zullen Rianne en Tessa verder ingaan op de palliatieve zorg rond het sterfbed bij patiënten op de Curaçao. Daarnaast zal Surandley Brito, verpleegkundige in zowel Hospice Arco Cavent als de thuiszorg “Wit Gele Kruis”, verder ingaan op de palliatieve zorg in de thuissituatie.

Wij nodigen alle zorgverleners uit, want iedereen heeft in zijn werk te maken met patiënten die een andere culturele achtergrond hebben. Het webinar is daarom ook bedoeld voor een breed publiek: denk hierbij aan zorgverleners uit zowel de eerste, tweede als derde lijn. Daarnaast is dit webinar ook toegankelijk voor naasten of voor patiënten zelf, ongeacht culturele achtergrond. Het webinar is voor zorgverleners geaccrediteerd, maar toegankelijk voor iedereen met interesse in dit onderwerp.

Sprekers

Rianne van Gestel
Directeur Hospice Arco Cavent
Tessa de Haas
Directeur Stichting Hamiëd
Surandley Brito
Verpleegkundige in Hospice Arco Cavent en bij thuiszorg “Wit Gele Kruis”

Accreditatie aangevraagd

Geen accreditatie

Sprekers