Mantelzorg

Live
Extra

Mantelzorg

In de palliatieve zorg spreken we vaak over het belang van persoonsgerichte zorg – zorg die afgestemd is op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. Natúúrlijk staat degene die ernstig ziek is daarin centraal, maar hebben we daarbij ook genoeg oog voor de mantelzorger? 

Iemand die (langdurig) voor een naaste zorgt die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is, noemen we een mantelzorger. Juist wanneer hun dierbare ernstig ziek is bewandelen mantelzorgers hun eigen traject. De situatie laat hen vaak maar moeilijk los; het is immers hun laatste kans om nog iets voor hun dierbare te betekenen. Mantelzorg kan daardoor ook een heel betekenisvolle en positieve ervaring zijn. Het oplossen van moeilijkheden of dilemma’s van mantelzorgers kan (en hoeft) niet altijd. Wel moet er aandacht zijn voor hoe het met hen gaat, wat mantelzorgen voor hen betekent en wat zij daarbij nodig hebben.

Als we goede persoonsgerichte zorg willen verlenen, mogen we de mantelzorger daarbij niet uit het oog verliezen. Dian Paasman (beleidsadviseur), Maaike Haan (onderzoeker Radboudumc) en Hinke Hoffstädt (onderzoeker LUMC) nemen je in dit webinar daarom mee in het perspectief van naasten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en hun onderzoek, maar ook vanuit beeldmateriaal uit het indrukwekkende stripboek ‘Naasten’ (zie kader) gaan we samen in gesprek over:

  • Wat het betekent voor mantelzorgers om hun dierbare tot het eind te blijven bijstaan en hoe complex en normatief dat kan zijn;
  • Welke boodschap mantelzorgers hebben voor zorgprofessionals en het belang van maatwerk; 
  • En heel concreet: wat jij daarin te bieden hebt – hoe kan jij de zorg voor mantelzorgers op de kaart zetten in jouw organisatie of in het onderwijs? Inspiratie opdoen uit ervaringen van anderen, maar ook uit het stripboek ‘Naasten’, kan hierbij helpen.

“Ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg.” Die beste zorg kunnen we alleen leveren in samenwerking met de betrokken naasten en door ervoor te zorgen dat zij op de been blijven.

Het webinar is niet geaccrediteerd, maar zeer aanbevolen voor zorgverleners, mantelzorgers zelf, beleidsmakers en zorgbestuurders.

Samen met striptekenaars Melanie Kranenburg en Niek van Ooijen maakte Radboudumc-onderzoeker Maaike Haan een stripboek op basis van haar interviewonderzoek over mantelzorg in de palliatieve fase. In ‘Naasten’ (2019) volg je afwisselend Geert die zorgt voor zijn vrouw met uitgezaaide kanker en Eva die zorgt voor haar haar vader met vergevorderde COPD. De verhalen van Geert en Eva geven een idee van hoe het kan zijn om te zorgen voor iemand in de laatste levensfase. Hoe ingewikkeld en confronterend het soms kan zijn, hoeveel druk het kan geven om voor de laatste keer het goede te doen voor de ander – maar ook hoe liefdevol, mooi en dankbaar dit zorgen kan zijn.

Gerelateerde artikelen

Jannie Oskam: "Leven in Tussenland is intens".
Auteur:
Webinar Mantelzorg op 24 januari
Auteur:
Stripboek over mantelzorg: makers en onderzoekers spreken op 24 januari een webinar
Auteur: Maaike Haan en Sander de Hosson

Sprekers

Dian Paasman
Beleidsadviseur en onderzoeker
Maaike Haan
Onderzoeker Mantelzorg Radboud UMC
Hinke Höffstadt
PhD Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC

Accreditatie

Geen accreditatie

Sprekers