Palliatieve Zorg bij hartfalen

On demand
26 apr. 2022
26
16:35
16:35
Aanmelden

Palliatieve Zorg bij hartfalen

Hartfalen is een ernstige en meestal progressieve ziekte die gekenmerkt wordt door inspanningsbeperking, vermoeidheid en periodes met verslechtering van benauwdheid door het vasthouden van vocht.

De palliatieve zorg bij hartfalen staat deels nog in de kinderschoenen, maar in de eerstelijn en ook binnen de cardiologie gaat gelukkig steeds meer aandacht uit naar deze belangrijke zorg bij hartfalen.

Omdat hartfalen een forse beperking geeft op de kwaliteit van leven is goede advance care planning (ACP) van groot belang: hoe gaat de ziekte verlopen en wat zijn de wensen en de grenzen van de patiënt ten aanzien van zijn of haar behandeling?

In dit webinar gaan we uitgebreid in op ACP, maar ook op de brede uitdaging die er ligt voor zorgverleners om de kwaliteit van leven tot in de laatste fase van het leven te waarborgen. Hoe lang gaan we door met diuretica en andere medicatie? Wat doen we met de ICD of de pacemaker en wat kan je doen om ook in die allerlaatste fase van het leven goed voor je patient te zorgen? Welke symptoomgerichte palliatie is er mogelijk?

Cardioloog Bas Bekkers zal het medische gedeelte deze avond bespreken. Hij zet zich in binnen de werkgroep palliatieve zorg van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie om het onderwerp meer bekendheid te geven.

Marjan Aertsen is verpleegkundig specialist hartfalen in het OLVG en zal dieper ingaan op symptoomgerichte palliatie en het ongekende belang van ACP.

Het webinar is bedoeld voor zorgverleners die werken met patiënten met hartfalen, zoals cardiologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, praktijkondersteuners, maar is ook toegankelijk voor andere geïnteresseerden zoals patiënten en naasten.

Accreditatie: ABAN, NAPA, VSR, V&VN, SKGV, doktersassistenten, NVvPO.

Sprekers

Bas Bekkers
Cardioloog Bernhoven ziekenhuis Uden
Marjan Aertsen
Verpleegkundig specialist hartfalen OLVG

Accreditatie aangevraagd

Geen accreditatie

Sprekers