palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek

On demand
08 feb. 2022
08
12:34
12:34
Aanmelden

palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek

In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. We staan stil bij verschillende factoren die deze zorg anders maken, zoals eenzaamheid, schuldgevoelens en schaamte (ook bij de zorgprofessional). Ook wordt er aandacht besteed aan de interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en de middelen die al gebruikt werden door de patiënt, zoals bijvoorbeeld methadon.

Leerdoelen:
- verslavingszorg is echt een apart specialisme en niet iets wat je er even bijdoet
- de behoefte aan autonomie is veel groter
- wantrouwen naar zorgverleners is veel groter
- standaard medicamenteuze middelen in de palliatieve zorg worden vaak al gebruikt of misbruikt en dat geeft bijzondere farmacologische interacties

Sprekers

Sabine Netters
Internist-oncoloog, kaderarts Palliatieve Zorg
Rosa Sleddering
Moderatie
Saskia Buijs
verslavingsarts KNMG en kaderarts palliatieve zorg

Accreditatie aangevraagd

Geen accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers