palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek

In dit webinar ga je aan de hand van casussen kennis opdoen van specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. We staan stil bij verschillende factoren die deze zorg anders maken, zoals eenzaamheid, schuldgevoelens, schaamte (ook bij de zorgprofessional). Ook zal er aandacht besteed worden aan de interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en de middelen die al gebruikt werden door de patiënt zoals bijvoorbeeld methadon.

Leerdoelen:
- verslavingszorg is echt een apart specialisme en niet iets wat je er even bijdoet
- de behoefte aan autonomie is veel groter
- wantrouwen naar zorgverleners is veel groter
- standaard medicamenteuze middelen in de palliatieve zorg worden vaak al gebruikt of misbruikt en dat geeft bijzondere farmacologische interacties

Sprekers

Sabine Netters
Internist-oncoloog & kaderarts palliatieve zorg
Rosa Sleddering
Moderatie
Saskia Buijs
verslavingsarts KNMG en kaderarts palliatieve zorg

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers