Palliatieve zorg binnen de verslavingszorg

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

Palliatieve zorg binnen de verslavingszorg

Voor patiënten met een verslaving komt er gelukkig steeds meer aandacht voor palliatieve zorg, ook al staat dit nog in de kinderschoenen. De reden dat de ontwikkeling achterloopt ten opzichte van de ontwikkeling van de palliatieve zorg bij de algemene populatie komt deels doordat bij patiënten met een verslaving deze zorg belemmerd wordt doordat verslaving maatschappelijk als ziekte vaak niet (voldoende) wordt geaccepteerd en bij de doelgroep een grote behoefte is aan autonomie en een wantrouwen naar zorgverleners. Daarnaast spelen bij patiënten met een verslaving vaak schaamtegevoelens en kan er sprake zijn van patients- en doctors delay op somatisch gebied, waardoor palliatieve zorg te laat of onvoldoende ingezet wordt.

In dit webinar gaat Saskia Buijs (verslavingsarts en kaderarts Palliatieve zorg) je aan de hand van casussen meenemen in de specifieke aandachtspunten bij palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. We staan stil bij verschillende factoren die deze zorg anders maken, zoals eenzaamheid, schuldgevoelens, schaamte (ook bij de zorgprofessional). Ook is er aandacht voor de interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en middelen die gebruikt worden door de patiënt, zoals methadon.


Wij nodigen alle zorgverleners die met deze complexe, maar uitdagende patiëntencategorie werken uit om deze avond online bij te wonen. Voor zorgverleners is er accreditatie toegekend. Ook niet-zorgverleners zoals naasten of patiënten zelf zijn welkom om de avond bij te wonen!

Sprekers

Saskia Buijs
verslavingsarts KNMG en kaderarts palliatieve zorg

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers