Passende zorg op de IC

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

Passende zorg op de IC

De aandacht voor de palliatieve zorg wordt de laatste jaren steeds breder. Door onder andere de coronacrisis van de afgelopen jaren is er ook steeds meer aandacht voor de palliatieve zorg op de Intensive Care. In de jaren voorafgaand aan de coronacrisis werden ongeveer 34.000 patiënten direct opgenomen op de intensive care. 90% van deze opnames zijn mensen tussen de 50 en 80 jaar oud. Daartegenover wordt bij veel patiënten met een leeftijd boven de 80 jaar juist afgezien van een opname op de intensive care waarbij een niet reanimeren en niet beademen verklaring op medische indicatie wordt afgegeven. Maar waar is dit op gebaseerd?

Bernard Fikkers is werkzaam als intensivist op de intensive care van het RadboudUMC in Nijmegen. Hij schreef onder andere mee aan de richtlijn “Leidraad palliatieve zorg en staken van levensverlengende behandelingen bij volwassen IC-patiënten” van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) als ook de handreiking “Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC” van Pallialine.

In het eerste deel van dit webinar neemt Bernard Fikkers u mee in de afwegingen rondom het staken van levensverlengende behandelingen en de palliatieve zorg op de IC. Hij zal u tijdens dit webinar op een interactieve uitleg geven over reilen en zeilen van een intensivist binnen de palliatieve zorg. Wanneer moet worden overwogen om een behandeling te staken? Hoe wordt een behandeling dan gestaakt? En hoe begeleidt je de naasten tijdens dit proces? Daarnaast zal hij u inzichten geven over de overweging van een intensivist om iemand wel of niet op te nemen op de intensive care.

Een opname op de IC is voor de patiënt en zijn/haar naasten een ingrijpende gebeurtenis. In de meeste ziekenhuizen wordt de opvang en begeleiding van naasten door de IC-verpleegkundigen gedaan. In het tweede deel van het Webinar vertellen twee verpleegkundigen, Hadewey Kiekebos en Johanneke Spanjer, van het team Familiebegeleiding IC van Isala Zwolle, hoe deze zorg, (samen met de IC-verpleegkundigen) in hun ziekenhuis vorm krijgt. Zij bieden naasten praktische en psychosociale ondersteuning.

Het webinar is bestemd voor elke zorgverlener die te maken heeft met de IC waaronder medisch specialisten, IC en SEH-verpleegkundigen, verpleegkundigen en huisartsen. Het webinar is toegankelijk voor iedereen met interesse voor dit onderwerp.

Sprekers

Bernard Fikkers
Intensivist
Johanneke Spanjer
Familiebegeleiding Intensive Care
Hadewey Kiekebos
Familiebegeleiding Intensive Care

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers