Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij Parkinson

On demand
Aanmelden

Publiekswebinar 'Nadenken over de toekomst bij Parkinson

Parkinson(isme) is een hersenziekte die best vaak voorkomt en waarbij je steeds verder achteruitgaat. De ziekte is (nog) niet te genezen, daarom is er goede zorg en begeleiding nodig door zorgverleners. Bekende lichamelijke klachten zijn: trillen, stijve spieren, moeite hebben met lopen en balans en langzaam bewegen en traag zijn. Maar je gaat je vaak ook anders gedragen en hebt bijvoorbeeld last van somberheid en hebt geen energie meer om dingen te doen. Soms kunnen mensen moeite hebben met slikken en/of een longontsteking krijgen. Daarnaast heeft de ziekte veel impact op het werk, op naasten en op hobby’s en sociale activiteiten.

In dit webinar gaan we in op het belang van proactieve zorgplanning bij deze ziekte: wat is voor jou als patiënt en je naasten nu belangrijk en wat is belangrijk als je steeds verder achteruitgaat? Welke klachten krijg je en hoe kunnen we die zo goed mogelijk behandelen? Wat is er te doen aan de klachten met bewegen? Hoe kijk je naar de toekomst? Welke wensen heb je? Praat je hierover met je zorgverleners en je naasten? 

De avond is online en gratis toegankelijk. Registratie is wel verplicht.

Sprekers van de avond zijn Danny Hommel (specialist ouderengeneeskunde), Laura Daeter (verpleegkundig specialist Parkinson) en een patient of naaste zal geïnterviewd worden over ervaring rond dit thema. Danny Hommel is gepromoveerd op het onderwerp van gevorderde Parkinson.

Het webinar wordt georganiseerd door een samenwerking van Carend, Palliatieve Zorg Nederland (beheerder van Overpalliatievezorg.nl), Patiëntenfederatie Nederland en Parkinson(isme) vereniging.

Sprekers

Laura Daeter
Verpleegkundig specialist Parkinson
Danny Hommel
Specialist ouderengeneeskunde

Accreditatie aangevraagd

Geen accreditatie

Sprekers