Publiekswebinar Palliatieve Zorg bij Nierfalen

On demand
Gratis
Aanmelden

Publiekswebinar Palliatieve Zorg bij Nierfalen

Nierfalen is een chronisch, vaak voortschrijdend ziektebeeld met klachten op verschillende gebieden.

Patiënten kunnen last hebben van vermoeidheid, vocht vasthouden en jeuk, maar ook klachten van angst, depressieve gevoelens en zingevingsaspecten komen veel voor.

Soms is een niertransplantatie mogelijk. Maar vaak ook niet. Bij ziekten die in de tijd voortschrijden en uiteindelijk ook de levensduur bekorten, speelt palliatieve zorg een belangrijke rol. Palliatieve zorg richt zich op de kwaliteit van het leven en probeert niet alleen de lichamelijke klachten te verlichten, maar ook veel aandacht te hebben voor psychische, sociale en zingevingsvraagstukken.

Bij nierfalen zal soms gekozen worden voor ingrijpende behandelingen als niertransplantatie, het starten van dialyse, het niet starten van dialyse en het staken van dialyse.

Tijdens dit webinar zullen internist-nefroloog Marjolijn van Buren en maatschappelijk werker Gerben van den Bosch een uitgebreide blik op de toekomst geven bij nierfalen. We hebben de naaste van een patient met nierfalen geïnterviewd over wat zij meegemaakt heeft in het traject dat achter hen ligt.

Het webinar is bedoeld voor patiënten en hun naasten en andere geïnteresseerden en is gratis toegankelijk (registreren wel verplicht). Het webinar wordt aangeboden door een samenwerking van PZNL, Patiëntenfederatie, de Nierpatiëntenvereniging Nederland en Carend.

Sprekers

Marjolein Broeren
Redacteur | Gespreksleider | Docent en ervaringsdeskundige in de (kinder)palliatieve zorg
Gerben van den Bosch
Medisch Maatschappelijk Werker Radboud UMC

Accreditatie aangevraagd

Geen accreditatie

Sprekers