Webinar Zingeving en Spirituele Zorg

On demand
Geaccrediteerd
Aanmelden

Webinar Zingeving en Spirituele Zorg

Signaleren en verkennen van wat de palliatieve patiënt bezig houdt en dit integreren in proactieve zorgplanning

In de definitie van palliatieve zorg staat dat er aandacht besteed moet worden aan de fysieke, sociale, psychologische en zingevings- (of spirituele) dimensie. Zingevingsvragen, vragen over de dood en het leven horen bij het leven. Dus ook bij de zorg. Maar wat is die zingevingsdimensie in de zorg? En hoe kan je daar als arts of verpleegkundige iets mee? Of doe ik het impliciet wellicht al? En hoe integreer ik dit dan in de dagelijkse zorgverlening? En kost dat niet veel te veel tijd?

In deze interactieve sessie zullen Jacqueline van Meurs (geestelijk verzorger en promovenda) en Yvonne Engels (hoogleraar zingeving in de gezondheidszorg met veel ervaring in onderzoek naar proactieve zorgplanning) op dit onderwerp ingaan op een wijze die aansluit bij jullie praktijk.


Leerdoelen:

  • In eigen woorden kunnen beschrijven waarnaar zingeving binnen de palliatieve zorg verwijst
  • De verbinding (uit) leggen tussen zingeving en het eigen werkveld
  • Aanknopingspunten herkennen om met een patiënt over zinvragen in gesprek te gaan (signaleren en verkennen)
  • Inzicht vergroten zingeving interacteert met de andere dimensies
  • Herkennen dat je praktisch met zingeving in je dagelijkse praktijk aan de slag kan gaan

Accreditatie: aangevraagd bij ABAN, NAPA, VSR, V&VN, doktersassistenten, NVvPO.
Gezien dit webinar gaat over het werk van geestelijk verzorgers is daarvoor geen accreditatie aangevraagd.

Sprekers

Yvonne Engels
Hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg
Jacqueline van Meurs
Geestelijk verzorger

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten
€34,95
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers