Zorg in de laatste Levensfase

On demand
20 mei 2010
20
13:22
13:22
Aanmelden

Zorg in de laatste Levensfase

Eric Geijteman is internist in het Erasmus Ziekenhuis Rotterdam en onderzoeker in de palliatieve zorg en zal deze avond dit belangrijke onderwerp presenteren. 

Als een patiënt na een kort of lang ziekbed gaat overlijden, vinden er verschillende lichamelijke en geestelijke veranderingen plaats. Deze veranderingen wijzen erop dat sterven dichtbij is. Niet alle veranderingen komen bij iedere stervende voor en ook niet in dezelfde mate. Ook de volgorde waarin ze verschijnen, verschilt van persoon tot persoon. Ieder mens en ieder sterfbed is uniek.

Er wordt ook van zorgverleners nogal wat gevergd tijdens deze fase. In dit webinar gaan we in op wat zorgverleners tijdens het sterfbed kunnen bieden aan steun en zorg: wat is hierbij de rol van medicijnen, hoe kunnen we naasten goed begeleiden? Hoe maak je zaken bespreekbaar? Wat is van belang in de communicatie?

Anderzijds gaan we in op de symptomen die kunnen voorkomen in het sterfbed. Wat is Cheynes-Stokes ademhaling? Hoe vaak treedt reutelen op? Wat kunnen we eraan doen of moeten we er wel iets aan doen?

Het webinar is bedoeld voor zorgverleners rond een sterfbed, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, paramedici, geestelijk verzorgers en artsen, maar ook andere geïnteresseerden zoals naasten of nabestaanden zijn van harte welkom.

Leerdoelen:

  1. Het leren herkennen en erkennen (markeren) van de laatste levensfase
  2. Kennis over de symptomen die passen bij een sterfbed
  3. Leren welke symptomen wel en welke geen interventie behoeven
  4. Kennis over de behandeling van benauwdheid en onrust in de stervensfase (de indicaties voor palliatieve sedatie worden kort besproken, maar er is een verdiepend webinar over dit onderwerp)
  5. Verkrijgen van kennis over reutelen, cheynes-stokes ademhaling, sufheid/stupor, anurie
  6. Kennis van correcte communicatie en attitude rond het sterfbed; aandacht voor de overdracht

Sprekers

Anne Jan Toonstra
Presentator
Eric Geijteman
Internist-oncoloog Erasmus MC

Accreditatie aangevraagd

Geen accreditatie
€9,95
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€4,95
Aanmelden
Aanmelden studenten
Geen accreditatie

Sprekers