Zorg in de stervensfase

Live
16 mei 2024
16
20:00
20:00
Geaccrediteerd
Aanmelden

Zorg in de stervensfase

Wanneer een patiënt na een kort of lang ziekbed gaat overlijden, vinden er verschillende lichamelijke en geestelijke veranderingen plaats. Deze veranderingen wijzen erop dat sterven dichtbij is. Niet alle veranderingen komen bij iedere stervende voor en ook niet in dezelfde mate. Ook de volgorde waarin ze verschijnen, verschilt van persoon tot persoon. Ieder mens en ieder sterfbed is uniek. Er wordt ook van zorgverleners nogal wat gevergd tijdens deze fase.

Dit webinar leert je wat sterven eigenlijk is, hoe dat gaat en wat de voortekenen van sterven zijn (signalering van de stervensfase) opdat de patiënt en zijn naasten ook afscheid kúnnen nemen op een manier die bij hun past (en niet bij de zorgprofessionals). We gaan in op wat zorgverleners tijdens het sterfbed kunnen bieden aan steun en zorg: wat is hierbij de rol van medicijnen? Hoe kunnen we naasten goed begeleiden? Hoe maak je zaken bespreekbaar? Wat is van belang in de communicatie?

Anderzijds gaan we in op de symptomen die kunnen voorkomen in het sterfbed. Wat is Cheynes-Stokes ademhaling? Hoe vaak treedt reutelen op? Wat kunnen we eraan doen of moeten we er wel iets aan doen?

Sabine Netters (internist-oncoloog, kaderarts Palliatieve Zorg en medeoprichter van Carend) en Metta Bunk (Verpleegkundig Specialist (MSc) Palliatieve Zorg) zullen dit belangrijke onderwerp samen presenteren. Het webinar is bedoeld voor zorgverleners rond een sterfbed, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, paramedici, geestelijk verzorgers en artsen, maar ook andere geïnteresseerden zoals naasten of nabestaanden zijn van harte welkom.

Jolande Frederiks
Familie vraagt vaak hoe lang duurt t nog? Moet ik mijn vakantie afzeggen? Wat kun je met die vraag? Is het een vraag om hulp?
Login en meld je aan bij het webinar om vragen in te dienen.

Sprekers

Sabine Netters
Internist-oncoloog, kaderarts Palliatieve Zorg
Metta Bunk
Verpleegkundig Specialist Palliatieve Zorg

Accreditatie aangevraagd

V&VN
- 2 punten
ABAN
- 2 punten
SKGV
- 0.5 punt
NAPA
- 2 punten
VSR
- 2 punten
NVDA
- 2 punten
VPTZ
- 0 punt
NVvPO
- 2 punten
AIOS
- 0 punt
POH-GGZ
- 2 punten
Registerplein
- 2 punten

Deelname opties

€49,-
Aanmelden
Aanmelden zorgprofessionals
Accreditatie
€15,-
Aanmelden
Aanmelden anderen
Geen accreditatie
€7,50
Aanmelden
Aanmelden studenten (alleen met een studenten mailadres)
Geen accreditatie

Sprekers