Webinar over misselijkheid en braken

Auteur: Carend Redactie
29.06.2022
Webinar over misselijkheid en braken
Auteur: Carend Redactie
29.06.2022
Op dinsdagavond 5 juli organiseert Carend het laatste [webinar](https://www.carend.nl/webinars#misselijkheid-en-braken-de-palliatieve-fase) van dit seizoen. Alexander de Graeff, internist-oncoloog en hospice-arts zal zeer uitgebreid ingaan op een in de palliatieve zorg veel voorkomend onderwerp **'Misselijkheid en braken'**. *Hoe vaak komt misselijkheid en braken in de palliatieve fase voor? Ziet u het ook veel in de terminale fase?* Bij patienten met kanker komen buikklachten relatief veel voor: misselijkheid bij 31% en braken bij 20% in de palliatieve fase. Ik ken geen percentages bij patiënten met andere levensbedreigende ziektes, maar die zullen ongetwijfeld (veel) lager zijn. *Welke ziektebeelden leiden doorgaans tot misselijkheid?* De belangrijkste oorzaken van misselijkheid in de palliatieve fase zijn bijwerkingen van medicamenten, obstipatie, gastroparese en peritonitis carcinomatosa. *Wat is het cachexie-anorexie syndroom precies?* Het anorexie-cachexie syndroom is een combinatie van anorexie (gebrek aan eetlust), ernstige vermoeidheid en zwakte, sarcopenie (verlies van spiermassa en spierkracht) en cachexie (extreme vermagering op basis van metabole veranderingen bij ernstige ziekte). Het wordt heel vaak gezien in het eindstadium van levensbedreigende ziektes. Wilt u alvast meer lezen over dit onderwerp ter voorbereiding, dan raden wij de [richtlijn Misselijkheid en Braken](https://www.pallialine.nl/misselijkheid-en-braken) aan. Het webinar is bestemd (en geaccrediteerd!) voor zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers), maar ook interessant voor paramedici en iedereen dit in het onderwerp geinteresseerd is. In de chat zijn moderatoren actief die eventueel ingewikkelde termen kunnen uitleggen en toelichten. *Wat:* Webinar Misselijkheid en braken *Wanneer?:* 5 juli 2022 *Hoe laat?* 20.00 - 22.00 uur Inschrijven? Kan via deze [link](https://https://carend.nl/webinars#misselijkheid-en-braken-de-palliatieve-fase) ----- Alexander de Graeff is oud-internist-oncoloog in het UMC Utrecht en nog actief als hospice-arts. Hij schreef mee aan vele richtlijnen binnen de palliatieve zorg, ontwikkelde het Utrecht Symptomen Dagboek. Beeld: Portret van Valentine Gode door Ferdinand Hodler.