Carend bestaat vandaag drie jaar

Auteur: Carend
10.09.2023
Carend bestaat vandaag drie jaar
Auteur: Carend
10.09.2023

Op 10 september 2020 werd Carend opgericht. We vieren dus vandaag onze derde verjaardag. Reden voor een korte terugblik.

Al in 2019 spraken verschillende zorgverleners, waaronder internist Sabine Netters, longarts Sander de Hosson en psycholoog Etje Verhagen over de oprichting van Carend. Er kwam vertraging door het uitbreken van de coronacrisis, maar uiteindelijk werd in september 2020 Carend opgericht. Fysieke vergaderingen waren nagenoeg onmogelijk, maar online konden we elkaar goed vinden. Doordat er veel behoefte was aan kennis over palliatieve zorg bij corona vonden we onze weg in de webinars. Aanvankelijk gingen alle webinars over dit onderwerp en pas in de loop van 2021 kwamen ook andere onderwerpen aan de orde. 

In 2022 begonnen we ook met het organiseren van symposia: een eerste was een Palliatief Congres in de Jaarbeurs in juni 2022. Dat smaakte naar meer: ons jaarcongres werd geboren. Ook al vrij vroeg begonnen we, samen met KWF, met het opzetten van trainingen voor verpleegkundigen. We hebben in totaal 240 verpleegkundigen in een korte, intensieve tijd mogen scholen en zullen binnenkort starten met een grotere leergang voor verzorgenden.

Daarnaast richten we een redactie op die nu echt op stoom gekomen is met vele columns, artikelen, interviews en actualiteiten over palliatieve zorg.

Trots 

We kijken terug op drie fantastische jaren, waarin we al heel veel voor elkaar hebben gekregen. Zo organiseren we bijna wekelijkse een geaccrediteerd webinar over de vele thema's binnen de palliatieve zorg, beleefden we in maart ons eerste jaarcongres in de Jaarbeurs met bijna 1000 bezoekers en lanceren we morgen na veel voorbereidingen onze eerste podcast. We organiseerden een uitgebreide cursus palliatieve zorg voor 240 hemato-oncologische verpleegkundigen.

Bovenal zijn we een steeds groter wordende organisatie waarbij we elkaar goed blijven vinden. Twee keer per jaar komen we bij elkaar op een mooie locatie in Drenthe. Samenwerken en elkaar helpen en ondersteunen is een grote kracht binnen onze organisatie, waar jonge dokters, medisch specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden, ICT-ers, patienten en naasten elkaar goed weten te vinden. Carend is erg trots op het diverse team aan mensen dat dag in, dag uit samenwerkt om onze gemeenschappelijke idealen na te jagen.

Carend ontvang nagenoeg geen subsidie van de overheid. Hopelijk komt daar snel verandering in, maar we zijn tegelijkertijd ook trots dat we dit op eigen kracht hebben weten te bereiken!

Waarom Carend?

Carend vindt dat iedere patiënt de zorg moet krijgen die zij verdient. Ook als genezing niet meer mogelijk is. Met die drive is Carend opgericht. Wij zetten ons dagelijks in om de kwaliteit van palliatieve zorg structureel te verbeteren. Dat is hard nodig, want één op de drie patiënten krijgt op dit moment niet de gewenste zorg in de laatste levensfase. Dat komt enerzijds door een gebrek aan kennis en kunde en anderzijds door ons huidige zorgstelsel waarin palliatieve zorg niet de aandacht krijgt die noodzakelijk is. Met jouw hulp kan Carend hierin het verschil maken. En we gaan ons de komende jaren nog harder inzetten om dat verschil te maken.

Hoe? 

Carend wil de patiënt en zijn naasten blijven steunen tot en met het einde. Het liefst in een vertrouwde omgeving en bij voorkeur met een vaste verpleegkundige of gespecialiseerde arts. Zover zijn we nog niet. Om die droom waar te kunnen maken hebben we mensen nodig. Daarom zetten we ons in om kennis en kunde rondom palliatieve zorg te vergroten. Dat doen we met een breed aanbod van praktijkgerichte opleidingen en webinars. Onze webinars zijn niet alleen voor zorgverleners toegankelijk, maar ook voor mantelzorgers, vrijwilligers, naasten en patiënten zelf. Kortom voor iedereen. Carend is ook actief op social media met blogs en columns. We werken mee aan publiciteitscampagnes en laten onze stem horen in het publieke debat over palliatieve zorg en stervensbegeleiding. Zo willen we het taboe op deze thema’s doorbreken.

Onderwijs

Carend heeft in 2021 en 2022 samen met KWF en O2PZ de basis gelegd voor een intensieve nascholing voor hemato-oncologie verpleegkundigen ('de KWF-scholing'). In 2023 start Carend in Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Leeuwarden met de 'Leergang Palliatieve Zorg voor de VVT', een uitgebreide leergang over palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen uit de thuiszorg, het hospice en het verpleeghuis. In 2024 zullen we deze leergang ook in andere steden starten. Daarnaast werken we momenteel aan meerdere blended leerconcepten voor andere doelgroepen. We hebben heel veel ideeen en willen die ook waar maken. We werken het liefste samen met netwerken palliatieve zorg en mensen die onze idealen delen.

Een belangrijk moment om samen te komen is tijdens congressen en symposia. Wij voelen iedere keer weer de vibe die er door de zaal graat! Carend organiseert ieder jaar twee grote congressen: ons Jaarcongres 'Leven toevoegen aan de Dagen' in maart en het congres 'Zorg in de Stervensfase' in november.  Daarnaast organiseren we het Proactieve Zorg-symposium tijdens de Dutch Health Week in april 2024 en organiseren we verder in het jaar verschillende (mid)dagsymposia over belangrijke onderwerpen zoals Mantelzorg, Rouw en Dementie.

Maatschappelijke bewustwording

Publieke bewustwording vinden we erg belangrijk en we delen onze expertise op dit vlak graag. De website carend.nl trekt inmiddels maandelijks tussen de 50.000 en 70.000 bezoekers en we zullen verder investeren in de website. Er is een vaste redactie aangesteld en ook werken we met vaste columnisten. Onze site is up to date en wisselt actualiteiten en journalistieke artikelen af met ervaringsverhalen over palliatieve zorg. Op onze social media accounts delen we discussies, stellingen, artikelen en proberen we telkens weer aandacht te vragen voor goede palliatieve zorg. 

We werken inmiddels samen met vele organisaties zoals Agora, Roparun, Stichting Ambulance Wens, de Bedside Singers, vele netwerken palliatieve zorg en zijn actief lid van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). We organiseren minimaal zes gratis publiekskwebinars per jaar voor patiënten en naasten.

Sabine Netters en Sander de Hosson vormen samen de (hoofd)redactie van het bekende leerboek "Probleemgeoriënteerd denken in de Palliatieve Zorg", waarvan in het voorjaar 2023 een tweede druk verscheen. Daarnaast is Sander de Hosson auteur van het boek "Slotcouplet" en in 2023 verscheen van zijn hand de bestseller "Leven toevoegen aan de dagen". In 2025 verschijnt zijn derde boek over thema's binnen de palliatieve zorg. Met deze boeken dragen we bij aan de kennisbevordering onder zorgverleners en onder het algemeen publiek. Sander publiceert verhalen bij de LINDA.

Op 11 september verschijnt de eerste aflevering (van hopelijk vele!) van 'De Carend Podcast'

Zorg en toekomst

Het is onze expliciete wens om uiteindelijk een zorginstelling te worden waarin we zelf excellente palliatieve zorg verlenen. Carend gaat door, we groeien en we kijken uit om komend jaar weer veel te bereiken. Dat kan niet zonder uw hulp! Samen maken we de palliatieve zorg beter. Want ook als je niet meer beter wordt, verdien je de beste zorg!Lees hier meer over Carend en over wie er betrokken zijn bij onze organisatie.