Lezing over Voltooid Leven op 1 februari

Carend Redactie Oct 30, 2021
Lezing over Voltooid Leven op 1 februari

Op 1 februari zullen Els van Wijngaarden en Gert van Dijk een avondlezing houden over ‘Voltooid Leven’.  Op deze avond zullen zij ingaan op alle aspecten van het debat over 'Voltooid Leven'. 

Els van Wijngaarden is universitair hoofddocent en onderzoeker en verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Op verzoek van het kabinet deed zij in 2020 onderzoek naar 'Voltooid Leven' in de groep van 55-plussers die het liefst hun leven willen beëindigen. 

In de periode van 2012 tot 2016 heeft zij promotieonderzoek verricht naar ouderen die hun leven als voltooid beschouwen. De voorzetting van haar promotieonderzoek richt zich op de thematiek van lijden aan het leven en het (zelfgekozen) levenseinde in de ouderdom, waarbij ze zich met name richt op onderliggende sociaal-culturele en existentiële factoren. Ook heeft ze onderzoek gedaan naar de dagelijkse leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. De lezing vindt plaats op 1 februari om 20.00 via een webinar. U kan zich binnenkort inschrijven. Tijdens de lezing is het mogelijk vragen te stellen. Lees hier het interview met Els van Wijngaarden in Trouw.

Gert van Dijk, is ethicus bij KNMG en zal op deze avond de problematiek vanuit een ethisch perspectief beschouwen.

De lezing is toegankelijk voor iedereen, zowel zorgverleners als niet-zorgverleners. Voor zorgverleners is de lezing geaccrediteerd, zij betalen dan wel een hoger tarief.

Nu Inschrijven

Foto: Fjodor Buis.