Positieve Gezondheid is de kapstok van ons centrum [Het Vicki Brownhuis]

Auteur: Saskia Kok
02.02.2023
Positieve Gezondheid is de kapstok van ons centrum [Het Vicki Brownhuis]
Auteur: Saskia Kok
02.02.2023

In Nederland zijn 81 centra voor mensen die leven met en na kanker. In deze centra, voorheen inloophuizen genoemd, wordt laagdrempelige, informele zorg geboden aan mensen met kanker, hun naasten en aan nabestaanden.

In Den Bosch staat zo’n centrum. Yvonne Saatrube verloor twee echtgenoten aan kanker. Zij miste tijdens het traject psychosociale ondersteuning en nam in 1991 het initiatief om het Vicki Brownhuis op te richten. Vicki Brown was een Engelse zangeres die darmkanker had maar krachtig en positief in het leven bleef staan.

Jacqueline Crooijmans, directeur van het centrum: ‘De statuten van toen zijn nog immer goed. We bieden ondersteuning in het dagelijks leven van mensen. Wanneer gasten over de drempel zijn, en hun gereserveerdheid overwonnen hebben, horen we vaak dat ze opgelucht zijn. Onze vrijwilligers hebben alle tijd en geen regeldruk. Zij bewegen mee op het gevoel en de emoties van de gasten. Ik citeer vaak de quote van een gast die inmiddels overleden is. Ze zei tegen haar oncoloog: “Als er al iets moois is geweest in de afgelopen twee jaar dat ik ziek ben, is dat het Vicki Brownhuis wel.” De herkenning en erkenning, het luisterend oor en de doeltreffende activiteiten.’

Welk verschil kan een centrum maken voor iemand die geraakt is door kanker?

‘We verzorgen allerlei soorten massages, zoals hand-, hoofd-, en lichaamsmassages. Het meest populair zijn de voetmassages. Een voetmassage is extra effectief omdat de zenuwen in de voet prikkels geven naar alle delen in het lichaam. Uiteraard wordt er vooraf een anamnese afgenomen om uit te sluiten dat er contra-indicaties zijn. Tijdens de voetmassages ontstaan vaak goede gesprekken, dat komt ook door het een-op-een contact. Als vrijwilligersorganisatie bieden we geen therapie, maar ontspanning en een luisterend oor. Het is fijn dat er een omslag in denken bij de professionele zorg is ontstaan. Zij verwijzen steeds vaker naar ons door en benoemen dat het centrum waardevol kan zijn voor de patiënt of diens naasten. Mensen mogen zo vaak komen als ze willen. Al loopt iemand tien keer per week bij ons binnen, dat kan. Het is gratis en de koffie en thee staan klaar!’

Waarin onderscheidt dit centrum zich? 

‘Ziek zijn is zoveel meer dan alleen het fysieke. We werken daarom met het concept Positieve Gezondheid. Dat is bedacht door Machteld Huber. Het concept focust op eigen regie, veerkracht en op wat het leven betekenisvol maakt. Het accent ligt niet op de ziekte maar op wat nog wel kan. Positieve Gezondheid is de kapstok van ons centrum.’

Welke bijzonderheden verwacht u in 2023?

‘Dit jaar kiezen we voor het thema diversiteit en inclusiviteit. We trainen de vrijwilligers in bewustwording hiervan en bieden kennis aan over ziek zijn in een andere cultuur. Ook geven we handvatten voor interculturele communicatie. Daarnaast willen we speciale aandacht besteden aan jongeren en mannen, omdat we een vrijwilligers- en gastenbestand ambiëren dat een goede afspiegeling is van de bevolkingssamenstelling in onze regio. Ook in 2023 staat onze deur wagenwijd open voor ontmoeting, ontspanning, ondersteuning en informatie. Je kunt altijd binnenlopen voor een kopje koffie.


www.vickibrownhuis.nl